Grémia vědních oblastí na FHS UK

Grémia vědních oblastí na FHS UK


FHS UK se přihlásila k realizaci a společné práci s dalšími součástmi UK na rozvoji celkem 9 vědních oblastí rozdělených do celkem 18 vědních oborů. Přímou organizační oporou pro realizaci podpory vědních oblastí na FHS UK jsou katedry, které svým oborovým členěním korespondují s vědními oblastmi a jejich obory programu Cooperatio. Vedoucí kateder spolu s rektorem UK jmenovanými Radami programů Coopearatio, resp. spolu s našimi zástupci v těchto celouniverzitních radách, tak vytvářejí výkonnou síť pro uskutečňování programů Cooperatio. Jednotliví akademičtí pracovníci i doktorandi jsou již nyní připsáni k jedné (většinou) či dvěma vědním oblastem.


Podpora vědních oblastí a oborů programů Cooperatio je realizována přímou podporou činnosti akademických pracovníků a doktorandů sdružených kolem 7 oborově definovaných uskupení Cooperatií/kateder FHS UK s administrativní podporou pro čerpání prostředků zajištěnou přes OVV FHS UK. O konkrétním využití prostředků pro tu kterou vědní oblast rozhoduje společné grémium složené vždy z fakultních zástupců v radě dané vědní oblasti a vedoucího katedry, v případě malých kateder lze finanční prostředky rozdělovat společně na setkání všech členů katedry. Zodpovědnou osobou, která dohlíží na čerpání prostředků příslušné skupiny akademických pracovníků a doktorandů sdružených pod vědní oblastí programu Cooperatio, je vedoucí katedry příslušné danému Cooperatiu.


KATEDRA

PROGRAM COOPERATIO

GRÉMIUM

Katedra teorie umění a tvorby

ARTS

Mgr. Aleš Svoboda, doc. Jaroslav Alt

Katedra historických věd

HIST

prof. Zdeněk Nešpor, prof. Pavel Himl, prof. Jiří Pešek, doc. Lucie Storchová

Katedra jazyků a literatury

LITE + MCOM

dr. Marie Novotná, doc. Jakub Češka, dr. Vít Gvoždiak

Katedra psychologie a věd o životě

PSYC + HEAS

doc. Jitka Lindová, dr. Klára Bártová, doc. Iva Holmerová

Katedra filosofie

PHIL

dr. Jakub Marek, prof. Karel Novotný, doc. Josef Fulka, prof. Miroslav Marcelli

Katedra sociální a kulturní antropologie

SCAN

doc. Zuzana Jurková, dr. Hedvika Novotná, dr. Dana Bittnerová, dr. Markéta Zandlová

Katedra sociologie

SOAS

dr. Ondřej Špaček, doc. Tereza Pospíšilová, doc. Marie Dohnalová, Mgr. et Mgr. Tereza Jiroutová Kynčlová, doc. Monika Bosá, dr. Dana Hradcová

Katedra aplikovaných sociálních věd


Poslední změna: 23. listopad 2023 10:35 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Oddělení pro vědu a výzkum

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty

E-mail:
Jak k nám