UNCE

Univerzitní výzkumná centra na FHS UK v letech 2018 - 2023


V letech 2018 - 2023 participuje FHS UK na dvou běžících projektech Univerzitních výzkumných center. Jedná se o Univerzitní centrum pro studium antické a středověké myšlenkové tradice (UNCE 204053), kde je koordinující fakultou Evangelická teologická fakulta. Hlavní řešitelkou projektu je zde prof. Lenka Karfíková, Dr. theol., senior řešitelkou za FHS UK je doc. Lucie Doležalová, Ph.D. Druhým takovým projektem je Příroda a kultura: Historické, kulturní a biologické koncepce lidské přirozenosti (UNCE 204056), realizovaný Přírodovědeckou fakultou UK pod vedením hlavního řešitele doc. Jana Havlíčka, Ph.D. Seniorním řešitele za FHS UK je doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D.

Přehled Univerzitních výzkumných centrer realizovaných na FHS UK v letech 2012 - 2017.

Poslední změna: 31. březen 2022 13:19 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Oddělení pro vědu a výzkum

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty

E-mail:
Jak k nám