Fond JUNIOR

Vyhlášení XVI. výzvy Fondu JUNIOR (nástup od 1.1.2024)


Oddělení Vědy a výzkumu informuje o vyhlášení XVI. výzvy Fondu Junior (dřívějšího Fondu Post-doc pobytů), jehož prostřednictvím je možné financovat pobyty kvalitních zahraničních výzkumníků (absolventů Ph.D. studia) ze zahraničních univerzit, kteří se stanou řešiteli stanovených vědeckých projektů na fakultních pracovištích a to po dobu maximálně 2 let. Předpokládaný datum nástupu vybraných uchazečů programu je 1. 1. 2024.


Úhradu mzdových prostředků těchto pracovníků realizuje rovným dílem univerzita a fakulta - mzda výzkumníka post-doc je stanovena ve výši 56.000,- Kč/měsíčně.


Postup nominací uchazečů je následující:

• Fakulta (resp. fakultní pracoviště) navrhne téma vědeckého projektu, které je součástí její vědecko-výzkumné činnosti a zároveň předmětem řešení vybraného uchazeče. Toto téma následně oznámí vedoucímu OVV FHS UK. OVV předá zprávu o vybraných podporovaných tématech RUK a zveřejní vybrané témata také na webu fakulty.


• RUK navržená témata zveřejní na webu univerzity a rovněž prostřednictvím univerzitní sítě, jejímž je UK členem.


• Oddělení vědy a výzkumu FHS shromáždí žádosti uchazečů o vyhlášený vědecký projekt a zašle je na konci července nezávislé univerzitní komisi jmenované rektorem UK k posouzení. Komise následně oznámí rozhodnutí o přijetí/nepřijetí uchazeče k financování.V případě zájmu prosím kontaktujte vedoucí/vedoucího Vaší katedry, kterým byly zaslány podrobnější informace a konkrétní interní postup pro předložení návrhů vědeckých projektů a nominací. Nejzazší termín pro předložení těchto nominací byl stanoven na 29. května 2023.


Fond na podporu pobytů zahraničních výzkumníků (Fond Junior) na Univerzitě Karlově


Cílem Fondu Junior je finanční podpora pro absolventy Ph.D. studia v zahraničí za účelem jejich působení v projektu vyhlášeném fakultou/součástí UK po dobu maximálně 2 let. Platí pouze  pro žadatele s ukončeným Ph.D. studiem v době podání přihlášky nebo do 10 let po ukončení Ph.D. studia. Pokud je pracovník již habilitován, není možné o místo na pozici post-doc žádat. Podmínky a pravidla pro využití Fondu Junior jsou upraveny příslušným opatřením rektora.


Kontaktní osoba na OVV FHS:Poslední změna: 30. květen 2023 10:58 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Oddělení pro vědu a výzkum

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty

E-mail:
Jak k nám