Ediční činnost na fakultě

Ediční činnost na Fakultě humanitních studií se řídí opatřením děkana č. 5/2019.


V návaznosti na toto opatření a nutnosti včas provést všechny související administrativní náležitosti (viz příloha č. 1 opatření) před vydáním samotné publikace (předložení návrhu a jeho projednání ediční komisí, uzavření smlouvy s nakladatelem, ad.) žádáme všechny autory, aby v okamžiku přidělení finančních prostředků informovali OVV FHS ( ) nebo Ediční oddělení FHS ( ) o parametrech připravované publikace v těchto intencích:


Autor:

Název publikace:

Financováno z prostředků (včetně v.s.):

Plánované náklady:

Smlouva:

neuzavřena / uzavřena (č.j.)

Vydavatelství

Předpokládaný termín vydání:Poslední změna: 11. prosinec 2019 10:16 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Oddělení pro vědu a výzkum

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty

E-mail:
Jak k nám