Programy na podporu VaV

Distribuce finančních prostředků získaných v rámci institucionálního a účelového financování vědy a výzkumu probíhá v rámci jednotlivých programů, které jsou rozlišeny podle poskytovatele finančních prostředků na:


Interní programy (finanční prostředky jsou poskytnuty Univerzitou Karlovou)

Externí programy (finanční prostředky poskytovány z vnějších zdrojů)

Mezinárodní programy (financování ze zahraničních zdrojů)

Podpora postdoktorandů (finanční a další podpora postdoktorandů)


Poslední změna: 16. květen 2024 14:09 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Oddělení pro vědu a výzkum

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty

E-mail:
Jak k nám