Mezinárodní programy


Oddělení pro vědu a výzkum poskytuje žadatelům o mezinárodní granty administrativní podporu jak v začátku při podávání žádosti, tak v průběhu projektů. Prosíme o včasné dodání informací o připravovaném projektu (minimálně 3 týdny před finálním odevzdáním žádosti). Je také vhodné se předem domluvit na individuálním postupu.
Užitečné informace lze získat na webových stránkách Evropského centra Univerzity Karlovy, Technologického centra Akademie věd ČR, stránkách Domu zahraniční spolupráce a webu věnovaném projektům Horizont Evropa (projekty Evropské komise).
Evropské centrum Univerzity Karlovy


Technologické centrum Akademie věd ČR


Dům zahraniční spolupráce

´

Horizont EvropaPoslední změna: 21. říjen 2021 12:14 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Oddělení pro vědu a výzkum

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty

E-mail:
Jak k nám