Evropské a mezinárodní projekty na FHS

Aktuálně řešené projekty

The Influence of Social-Ecological Histories on Human-Wildlife Conflicts, 2024, Univerzita Utrecht, reg. č. UKFHS/173894/2024.


ALIVE Age-inclusive Lifelong Learning: Micro-Credentials and Guidelines (Erasmus + KA2 - Cooperation Partnership in Higher Education, 2023-2026)


COMMA - Multilingual Europe: Communicating (in) the Middle Ages (Erasmus + KA2 - Cooperation Partnership in Higher Education, 2023-2026)


UNITE - University Network for Inclusive and digiTal Education (Erasmus + KA2 - Cooperation Partnership in Higher Education, 2023-2026).


Dynamika identit v dunajském regionu (na příkladu Vidinu, Lomu a Kozloduje), MŠMT, reg. č. 8X23006, 2023-2025.


Heritage in Depopulated European Areas, MŠMT v rámci výzvy "Cultural Heritage, Society and Ethics" v iniciativě Společného programování "Kulturní dědictví a globální změny", reg. č. MSMT-3918/2022-35, 2023-2026.


Supporting threatened plurality: Languages and Medieval Literatures (Vzdělávání fondů EHP, 2022-2024), reg.č.EHP-CZ-ICP-4-010


Personal and household services in Central and Eastern European Countries: Improving working conditions and services through industrial relations (PERHOUSE) (ESF+, SOCPL-2021-IND-REL, 2022 - 2024) reg.č. 101052340.


Re-imagining Environments for Connection and Engagement: Testing Actions for Social Prescribing in Natural Spaces (RECETAS) (H2020, 2021 - 2026), reg.č.: 945095.


Životní příběhy za lidská práva, Norské fondy, 2021-2024, Program Lidská práva, reg. č. LP-HRMGSA-014.


Projekty ukončené v letech 2016-2023

Experiences of youth in natural mentoring relationships: Explorative qualitative study (ENCOUNTER) (H2020 MSCA IF, 2021 - 2023), reg.č.:101027291.


Innovation through reflexivity and participation: Strengthening the education and professionalization of social work in professional interfaces (Erasmus+ KA2, 2020-2023)


Smart for Democracy and Diversity - Digital Education Concepts for Diversity and Democratic Participation (Erasmus+ KA2, 2020-2023)


Inclusive Digital Education Anti-discrimination AlternativeS (IDEAS) (Erasmus+ KA2, 2020-2022)


Language Plurality: promoting small languages and their cultures (Vzdělávání Fondů EHP, 2020-2022), reg. č. EHP-CZ-ICP-2-005.


Language Plurality: Nordic and Sámi Languages at the Faculty of Humanities - Staff and Student Mobility (Vzdělávání Fondů EHP, 2020-2022), reg. č. EHP-CZ-MOP-2-007.


Divadlo utlačovaných - Empowerment pomocí kultury, Fondy EHP 2014-2021, Program Kultura, reg. č. KU-CA1-037.


Interdisciplinary Network for Dementia Using Current Technology (INDUCT) (Horizont 2020, H2020 Marie Skłodowska Curie Actions, 2016-2020)


A is For App; Reading Fluency Apps for Struggling Readers in Primary School (Erasmus+:KA2 Cooperation and Innovation for Good Practices, 2018-2020)


Development of competencies and Modules to Enhance Advanced Practice across Europe for Health and Social Care Management Masters Students (DOCMAN) (Erasmus+:KA2 Cooperation and Innovation for Good Practices 2017 – 2020)


Education for Democratic Intercultural Citizenship+ (EDIC+) (Erasmus+:KA2 Strategická partnerství 2016-2019)


Strengthening Europeans' capabilities by establishing the European literacy network (Akce COST, 2014-2018)


New Materialism: Networking European Scholarship on 'How Matter Comes to Matter (Akce COST, 2014-2018)


New Communities of Interpretation: Contexts, Strategies and Processes of Religious Transformation in Late Medieval and Early Modern Europe (Akce COST, 2013-2017)


Příspěvek vysokého školství k podpoře socio-ekonomického rozvoje periferních regionů Norska a České republiky (Česko-norský výzkumný program, 2015-2017)


SEiSMiC - Societal Engagement in Science, Mutual learning in Cities (7. rámcový program EK, 2013-2016)


Ženy za pultem. Proměny práce a pracovních podmínek domácích a zahraničních pracovnic v obchodu (Program Dejme (že)nám šanci z Norských fondů, Nadace Open Society Fund, 2015-2016)


Ženy na vedlejší koleji(?), (Program Dejme (že)nám šanci z Norských fondů, Nadace Open Society Fund, 2014-2016)


Hájíme práva žen v České republice, program Dejme (že)nám šanci (Norské fondy, Nadace Open Society Fund, 2014-2016)


Palliare - Interprofessional experiential learning (IPE) solutions: equipping the qualified dementia workforce to champion evidence informed improvement to advanced dementia care and family caring

(Erasmus+, KA2: Cooperation and Innovation for Good Practices, 2014-2016)


Poslední změna: 5. duben 2024 13:07 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Oddělení pro vědu a výzkum

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty

E-mail:
Jak k nám