Aktuálně řešené projekty Fondů EHP na FHS UKAktuálně řešené projekty Fondů EHP na FHS UKPodpora ohrožené plurality: jazyky a literatura středověku / Supporting threatened plurality: Languages and Medieval Literatures


Projekt s názvem "Podpora ohrožené plurality: jazyky a literatura ve středověku" rozvine bilaterální spolupráci mezi Fakultou humanitních studií Karlovy Univerzity a Islandskou univerzitou. Projekt umožní vytvoření nových kurikul k výuce středověké literatury a jazyků na FHS UK v anglickém jazyce a rozšíří tak povědomí studentů o jazykové a kulturní ve středověku. Projekt rozvine spolupráci s islandskými odborníky, kteří garantují úspěšný magisterský program zaměřený na výuku staroseverské literatury v angličtině. Cílem projektu bude také prezentování medievistiky na FHS UK českým i  zahraničním odborníkům a snaha o vytvoření mezinárodního magisterského programu Středověké jazyky a literatura.Poskytovatel: Fondy EHP, program Vzdělání, Projekt institucionální spolupráce


Číslo: EHP-CZ-ICP-4-010


Partnerská univerzita: Háskóli Íslands, School of Humanities, Reykjavik


Trvání: 08/2022-01/2024


Hlavní řešitelka: Mgr. Marie Novotná, Ph.D.


Zaměření projektu: vytvoření anglických kurzů zaměřených na středověké jazyky a literaturu na FHS UK
Činnosti projektu:


Příprava nových semestrálních kurzů mj.na následující témata:


· Medieval literature in Bohemia


· Women in Medieval English literature 


· Old and Middle English literature


· The Concept of Body in Old Norse literature


· History of Medicine in the Middle Ages


· Biblical stories in the Middle Ages


· Medieval Cultural Pluralism


Členové týmu:


· Marie Novotná, FHS UK


· Lucie Doležalová, FHS UK


· Conan Doyle, FHS UK


· Adéla Ebersonová, FHS UK


· Klára Petříková, FHS UK


. Karel Pacovský, FHS UK


· Torfi Tulinius, HÍ


· Haraldur Bernhardsson, HÍ


. Sif Ríkkarðsdóttir, HÍ

Aktuálně:


13.-27.8 2023 proběhla na Islandu peerlearning activity, jejíž náplní byla příprava společného programu pro Erasmus Mundus, diskuze o inovativních postupech ve výuce středověké literatury a jazyka. Čeští pedogové se účastnili i přednášek isladnských kolegů, např. výuky pro studenty mezinárodního programu přímo na Sněmovních pláních.


25.1. 2023 byl projekt na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy představen českým odborníkům, kteří jsou členy Univerzitního centra pro studium antické a středověké tradice.


22.1. - 22.1. 2023 v rámci peerlearningu proběhly modelové přednášky o staroseverské literatuře a jazyce.


18.1.2023 byl projekt představen zájemcům o studium a širší veřejnosti v rámci Dne otevřených dvěří na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy.


25.11.2022 se konala první Multiplayer event, kde byly dosavadní výsledky projektu představeny předním zahraničním odborníkům v oboru staroseverské literatury, mj. profesorům z Oxfordu, Cambridge, Bonnu a několika skandinávských universit.


21.2.2022 se konala druhá Multiplayer event, kde byly dosavadní výsledky projektu představeny předním zahraničním odborníkům v Digital Humanities.Poslední změna: 5. září 2023 11:00 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Oddělení pro vědu a výzkum

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty

E-mail:
Jak k nám