Komise pro etiku ve výzkumu

Click here for English version.


V současné době je nezbytné, aby byl každý výzkumný projekt posouzen a schválen příslušnou etickou komisí. Pokud by někteří výzkumníci realizovali výzkum bez souhlasu etické komise, riskují, že jeho výsledky neuveřejní žádný impaktovaný ani recenzovaný časopis. V návaznosti na příslušné Opatření rektora UK č. 74/2017, na Etický kodex UK a praxi etických komisí na jednotlivých fakultách UK, byla z rozhodnutí děkanky ing. arch. Marie Pětové Ph.D. (Opatření č.10/2018) v roce 2018 ustanovena Komise pro etiku ve výzkumu i na Fakultě humanitních studií. Předsedkyní komise je doc. PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D. První a ustavující schůze se konala 5. října 2018.


Na tomto webu najdete:

- Úvod

- Etický kodex UK

- Praktické rady

- Statut Komise pro etiku ve výzkumu FHS UK

- Opatření rektora č.16/2018 Zásady zpracování osobních údajů

- Seznam členů Komise pro etiku ve výzkumu FHS UK

- Formulář žádosti o posouzení výzkumného projektu

- Písemný informovaný souhlas – vzory

- Zápisy z jednání Komise pro etiku FHS UK

- Zásady práce se zvířaty


Nově si můžete stáhnout také metodickou příručku pro prevenci plagiátorství ve studentských pracích, která vznikla v rámci stejnojmenného projektu, na kterém v roce 2020 spolupracovalo devět českých vysokých škol včetně Univerzity Karlovy.
Poslední změna: 11. listopad 2021 12:17 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Oddělení pro vědu a výzkum

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty

E-mail:
Jak k nám