Formulář žádosti o posouzení návrhu projektu

Žádosti o posouzení etických aspektů návrhu výzkumného projektu nebo již získaného projektu se předkládají na příslušném formuláři.

Pokud externí poskytovatel, k němuž se návrh projektu podává, vyžaduje etické posouzení na vlastním formuláři, žadatel/žadatelka použije tento a současně do formuláře používaného fakultou doplní všechny údaje, které formulář externího poskytovatele neobsahuje.


Vyplněné žádosti zasílejte spolu s přílohami elektronicky na adresu administrátora Komise pro etiku ve výzkumu FHS:

Oddělení pro vědu a výzkum FHS UK


Formulář žádosti o posouzení etických aspektů návrhu výzkumného projektu
Poslední změna: 7. červen 2023 15:48 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Oddělení pro vědu a výzkum

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty

E-mail:
Jak k nám