Prevence plagiátorství ve studentských pracích

Prevence plagiátorství ve studentských pracích

V roce 2020 se devět českých univerzit vč. Univerzity Karlovy spojilo v projektu Posílení prevence plagiátorství ve studentských pracích, jehož cílem je praktická spolupráce v oblasti podpory akademické etiky a prevence podvodných praktik v akademickém psaní.

Projekt se konkrétně zabývá zhodnocením současného stavu prevence, detekce a řešení plagiátorství na českých vysokých školách.

Mezi hlavní výstupy projektu patří metodické a analytické amteriály využitelné vysokými školami v rámci posilování principů akademické etiky.


V rámci projektu vznikla metodická příručka pro akademické pracovníky a pracovnice a příručka pro studenty a studentky.


Více informací o projektu naleznete na jeho stránkách
Poslední změna: 28. duben 2021 11:46 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Oddělení pro vědu a výzkum

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty

E-mail:
Jak k nám