RIV a OBD - informace ke sběru publikací

Aktuality

Prosíme o průběžné zadávání výsledků do OBD a doplnění všech výstupů za rok 2018, pokud v databázi nejsou zanesené.


Dotazy k databázi OBD/RIV směřujte na .


RIV

Informace o databázi RIV naleznete nejpodrobněji na stránkách Vědy, výzkumu a inovací. Doporučujeme projít si záložku aktuality v hodnocení, kde se dozvíte nejnovější informace nejrychleji.


Metodika platná v letech 2013-2016 a postup při verifikaci výsledků byly nahrazeny novou Metodikou 17+, opouští se bodový hodnoticí systém.


Starší verze Metodiky:

Metodika - 2013 - 2015

Metodika - platná do roku 2012


Evidence publikační činnosti

Publikační činnost je evidovaná v několika databázích, na nejdůležitěší z nich jsou níže přidány přímé odkazy.


Databáze OBD - OBD slouží pro evidenci publikační činnosti


Databáze RIV - RIV je tzv. Rejstřík informací o výsledcích; v této databázi se shromažďují informace o výsledcích projektů výzkumu a vývoje a výzkumných záměrů podporovaných z veřejných prostředků podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje). (viz stránky VaVaI)


Pro evidenci impaktovaných a recenzovaných periodik jsou nejčastěji používanými databázemi Web of Science, zkráceně WoS, nebo Scopus. Dalšími užívanými databázemi jsou Erih Plus a Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR – platný v roce 2015.


Vykazování publikací v OBD (pro RIV)

Bibliografická data se vkládají do webové aplikace – databáze OBD, která je přístupná mj. proklikem z fakultních stránek.


Informace: Do OBD se přihlašujte stejným přihlašovacím jménem a heslem jako do informačního systému UK - do SISu (přihlašovací jméno = osmimístné číslo uvedené na kartě zaměstnance či studenta UK, heslo = vámi zvolené heslo pro přihlašování do SIS).


Prosíme, vyplňujte přednostně data o publikacích, které budou vykázány pro RIV, tj.:

  • monografie (výsledek typu B)

  • kapitoly v knihách (C)

  • příspěvek v konferenčním sborníku (D)

  • články v odborných tuzemských časopisech (Jrec) uvedených v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů

  • články v odborných zahraničních časopisech (Jneimp) uvedených v databázi ERIH

  • články v odborných zahraničních časopisech (Jsc) uvedených v databázi Scopus

  • články v impaktovaných časopisech (Jimp) obsažených v databázi Web of Science

  • výsledky aplikovaného výzkumu: certifikovaná metodika či specializovaná mapa, software, prototyp , apod.


Upozornění: Příspěvky v (odborných, recenzovaných) kolektivních monografiích vykazujte jako kapitoly v knihách. Za sborníky (D) považuje databáze RIV pouze příspěvky (předkládající původní výsledky výzkumu) v recenzovaných konfrenčních sbornících a bodově hodnotí pouze ty, které jsou evidovány v databázích Conference Proceedings Citation Index – Science nebo Social Science & Humanities (dříve ISI Proceedings) nebo Scopus.


V případě dotazů týkajících se postupu při vyplňování dat se prosím obracejte na .


Návody a časté dotazy

Návod k OBD


Časté dotazy k databázi OBD.

Návod na práci s databází OBD naleznete také přímo v aplikaci, a to pod ikonkou knihy (podrobněji ukázáno ve výše přiložené prezentaci).


Prezentace k hodnocení vědeckých výsledků z října 2015


Poslední změna: 9. květen 2022 12:29 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Oddělení pro vědu a výzkum

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty

E-mail:
Jak k nám