Soutěž monografií

Soutěž vysoce kvalitních monografií

Hlavním cílem Soutěže vysoce kvalitních monografií na Univerzitě Karlově je podpora autorů vysoce kvalitních monografií a jejich mateřských fakult či dalších univerzitních součástí. Hodnocení nejvýznamnějších monografií UK v daném období dvěma jedenáctičlennými odbornými komisemi (komise pro lékařské a přírodní vědy a komise pro humanitní a společenské vědy) tak jasně stanovuje standardy i úroveň náročnosti pro jednotlivé typy publikací, které si činí nárok být považovány za klíčové ve svých vědeckých oborech.


Soutěž se řídí opatřením rektora a mohou se jí zúčastnit fakulty a další součásti UK, kterým jsou v daném kalendářním roce v rámci rozpočtu rozdělovány prostředky institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj. Nominované monografie jsou hodnoceny dvěma komisemi jmenovanými Vědeckou radou UK, a to Komisí pro humanitní a společenské vědy a Komisí pro lékařské a přírodní vědy.2022


V roce 2022 byly za FHS UK nominovány následující publikace:


Sacha Carlson, Genèse et phénoménalisation: La question de la phénoménologie chez le jeune Richir

Lucie Doležalová, Michal Dragoun, adéla Ebersonová et al., Kříž z Telče (1434-1504): písař, sběratel a autor

James Richard Mensch, Decisions and Transformations: the Phenomenology of Embodiment

Jan Štemberk, Ivan Jakubec, Bohuslav Šalanda, Automobilismus a česká společnost

Petr Wohlmuth, Východ proti Západa?: Krymská válka (1853-1856) pohledem historické antropologieNa základě rozhodnutí hodnotící komise se na 1.-2. místě umístil Petr Wohlmuth.2021


V roce 2021 byla za FHS UK nominovány následující publikace:


Marek Halbich, Ztraceni v kaňonech a na rančích: Sociální a ekologická adaptace tarahumarů v severním Mexiku

Pavel Himl, Pozorovat, popsat, stvořit. Osvícenská policie a moderní stát 1770-1820

Jakub Chavalka, Dějiny a sebetvorba. Jacob Burckhardt jako Nietzschův modelový čtenář

Marie Novotná, Pojetí těla v staroseverské literatuře


Na základě rozhodnutí hodnotící komise se na 14.-17. místě umístila Marie Novotná a na 20.-21. místě Jakub Chavalka.


2020


Monografie FHS UK hodnocené v roce 2020 (rok vročení 2018) jsou seřazeny sestupně od nejlépe hodnocené:


Jakub Češka, Bohumil Hrabal - autor v množném čísle

James Richard Mensch, Selfhood and Appearing, The Intertwining

Václav Matoušek, Rozvadov 1621: Výzkum bojiště třicetileté války

Jan Bouzek, Studies of Homeric Greece

Benjamin Kaiser, Filip Gurjanov, Nietzsches im Spiegel junger Forschung

Sergey Sistiaga, Das Prinzip vom Grund bei Kant und Meillassoux: Über Anfangs und Ungründe des nachmetaphysischen Denkens

Tomáš Vítek, Věštění v antickém Řecku IV: Mezi vodou a ohněm

Marius Armin Sitsch, Liebe und Ein-samkeit: Komplementäre Gegebenheitsweisen des Anderen nach Edith Stein und Jean-Paul Sartre2019


Monografie FHS UK hodnocené v roce 2019 (rok vročení 2017) jsou seřazeny sestupně od nejlépe hodnocené:


Jiří Šubrt, The Perspective of Historical Sociology: The Individual as Homo-Sociologicus through Society and History

Martin Bojda, Theodicea přirozenosti : Lessing, Reimarus, Goeze

Martin Putna, Česká katolická literatura v kontextech 1945-1989

Petr Wohlmuth, Krev, čest a hrůza: Historická antropologie pevnostní války na příkladu britských deníků z obléhání pevnosti Bergen op Zoom z roku 1747

Karel Černý, Instability in the Middle East : Structural Causes and Uneven Modernisation 1950-2015

Marek Skovajsa, Jan Balon, Sociology in the Czech Republic : Between East and West

Benjamin Kaiser, Zeit und Leid Eine phänomenologische Analyse des "Es war" von Nietzsche bis Kundera

Karel Müller, Inovace - vědění - instituce: k výzvám současné doby

Hans Reiner Sepp, Die Philosophie der imaginären Dinge


2018


Monografie FHS UK hodnocené v roce 2018 (rok vročení 2016) jsou seřazeny sestupně od nejlépe hodnocené:


Blanka Soukupová, Židé v českých zemích po šoa: Identita poraněné paměti

Tomáš Vítek, Věštění v antickém Řecku III. Země a mrtví

Lucie Doležalová, The Art of Memory in Late Medieval East Central Europe

James Richard Mensch, Patočka's Asubjective Phenomenology: Toward a New Concept of Human Rights

Veronika Čapská, Mezi texty a textiliemi. (Swéerts-)Šporkové, textové praxe a kulturní výměna na přelomu baroka a osvícenství

Martin Bojda, Hölderlin und Heidegger


2017


Monografie FHS UK hodnocené v roce 2017 (rok vročení 2015) jsou seřazeny sestupně od nejlépe hodnocené:


Hynek Bartoš, Philosophy and Dietetics in the Hippocratic On Regimen

Markéta Pražáková Seligová, Život poddaných v 18. století: osud, nebo volba?  K demografickým, hospodářským, sociálním a rodinným aspektům života venkovských poddaných na panství Horní Police

Jan Horský, Teorie a narace. K noetice historické vědy a teorii kulturního vývoje

Miloš Havelka, Výklady a kritika

Markéta Zandlová, Etnická mobilizace a politiky identit. Aromuni v Bulhrasku

Martin C. Putna, Obrazy z kulturních dějin ruské religiozity

Martin Nodl, Středověk v nás

Hana Havelková a Libora Oates-Indruchová (eds.), Vyvlastněný hlas. Proměny genderové kultury české společnosti 1948-1989

Ladislav Benyovszky, Světasvit

Gabriela Seidlová Málková, Vývojový vztah fonematického povědomí a znalosti písmen

James R. Mensch, Levinas's Existential Analytic. A Commentary on Totality and Infinity


2016


Monografie FHS UK hodnocené v roce 2016 (rok vročení 2014) jsou seřazeny sestupně od nejlépe hodnocené:


Jiří Pešek, Setkávání s Klio. Studie z dějin dějepisectví.

Jan Sokol, Philosophie als Verpflichtung. Über Ethik, Menschenrechte, Bildung und Politik.

Milan Hanyš, Apoštol filosofů. Studie k Pavlově politické teologii a její recepci v soudobé filosofii.

Michael Stadler, Was heißt Ontographie? Vorarbeit zu einer visuellen Ontologie.

Jakub Chavalka, Přivtělení a morálka. Pojetí tělesnosti ve filosofii Friedricha Nietzscheho.

Pavel Mücke, Místa paměti druhé světové války. Svět vojáků československého zahraničního odboje.

Jakub Češka, Průzračnost tvorby v zrcadle literatury.

Georgy Chernavin, La phénoménologie en tant que philosophie-en-travail.


Poslední změna: 17. květen 2022 11:56 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Oddělení pro vědu a výzkum

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty

E-mail:
Jak k nám