RUV

Aktuálně

Sběr uměleckých výstupů do RUV za rok 2020 byl uzavřen.


Upozornění:

Od roku 2019 je nutné při vkládání uvádět také studijní program (případně také obor či specializaci), ve kterém zapisovatel či zapisovatelka akademicky působí či studuje, a alespoň jeden studijní předmět, který zapisovatel či zapisovatelka pedagogicky zabezpečuje nebo student absolvuje a který má charakter předmětu umělecké tvorby a svým zaměřením souvisí s tvůrčí uměleckou činností zapisujícího.

Co je to RUV a jak funguje?

RUV je registr uměleckých výkonů, který slouží k ukládání informací o uměleckých dílech vytvořených v rámci tvůrčí činnosti na vysokých školách v České republice. Je obdobou rejstříku RIV, který slouží pro potřeby vědy a výzkumu.


Základní (zjednodušená) struktura RUVu:

1) umělecké dílo/výkon se realizuje

2) příslušná fakulta (student, akademický pracovník) umělecké dílo/výkon vykáže v RUVu, tedy záznam o něm zadá do aplikace

3) umělecké dílo/výkon je v rámci aplikace hodnoceno

4) umělecké dílo/výkon je certifikováno či zamítnuto


7 segmentů RUV:

  • Architektura (architektonický návrh, realizované dílo, výstava arch. děl, atp.)

  • Audiovize (režie, scénář, hlavní produkce, kamera, střihová skladba, výprava, zvuková skladba, atp.)

  • Design (grafický design, produktový a průmyslový design, móda, textil, šperk, sklo, porcelán, keramika, realizovaný design, vystavený design, atp.)

  • Hudba (interpretace, skladba, koncert, sólové vystoupení, atp.)

  • Scénická umění (činohra, loutkové divadlo, opera, scénáře, dramatizace, taneční a pohybové divadlo, atp.)

  • Literatura (román, překlady uměleckých děl, memoáry, eseje, básně, novely, povídky, atp.)

  • Výtvarná umění (instalace uměleckého díla, výstava, realizace uměleckého díla, restaurátorský zásah, atp.)


Aktualizované manuály jednotlivých segmentů pro sběr výstupů za rok 2020 jsou k nalezení zde.


Jak souvisí RUV s naší fakultou?

Fakulta humanitních studií UK sice nenabízí čistě umělecky zaměřené studium, nicméně některé předměty a programy jsou umělecky zaměřené (např. kreativní modul), tedy můžeme předpokládat, že řada našich pedagogů a studentů provozuje činnost uměleckého rázu. Pro inspiraci - často se v rámci FHS uplatňují jako umělecké výkony různé výstavy, koncerty, překlady či režie. Konkrétní výstupy, které FHS vykázala za rok 2020 a roky předešlé můžete vyhledat přímo v databázi RUV.


Jak registrovat své umělecké výstupy?

Pokud máte pocit, že se vaše činnost blíží spíše umělecké než vědecké oblasti a rádi byste se o možnosti vykazovat do RUVu dozvěděli více, kontaktuje . Jste-li spíše pro samostudium, více informací o aplikaci můžete vyčíst přímo na stránkách RUVu.


Pozor! Oproti minulým rokům došlo ke změně ve způsobu zadávání tohoto údaje. V databázi při vyplňování kolonce aplikace Anotace musí být na prvním řádku uveden studijní program (případně také obor či specializace), ve kterém zapisovatel akademicky působí či studuje. Na druhém řádku potom musí být uveden alespoň jeden studijní předmět, který zapisovatel pedagogicky zabezpečuje nebo student absolvuje a který má charakter předmětu umělecké tvorby a svým zaměřením souvisí s tvůrčí uměleckou činností zapisujícího. Na dalších řádcích v kolonce Anotace potom zapisovatel stručně charakterizuje výstup samotný.


AKADEMIČTÍ PRACOVNÍCI A PRACOVNICE


Zaregistrujte se do aplikace RUV a zvolte si roli "akademický pracovník". Po registraci a přihlášení můžete vložit svůj umělecký výstup. Menu aplikace vás jednoduše zavede do formuláře, který vyplníte.


STUDENTI A STUDENTKY


Jako podklad studentkám a studentům pro vložení uměleckého výstupu do RUV slouží tato TABULKA, kterou je potřebné vyplnit a poslat na , jelikož studentkám a studentům není umožněno registrovat svůj výstup přímo do RUV.


Poslední změna: 17. únor 2021 14:16 
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Oddělení pro vědu a výzkum

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty

E-mail:
Jak k nám