RUV

Aktuálně

Zadávání uměleckých výstupů do RUV za rok 2023 PRÁVĚ PROBÍHÁ - otevřeno do 9. ÚNORA 2024!

RUV pro začátečníky aneb Co je to a jak to funguje?

Pokud vám zkratka RUV nápadně připomíná jinou zkratku – RIV, není to náhodou. RUV je velmi zjednodušeně řečeno RIV, tedy Rejstřík informací o výsledcích pro potřeby vědy a výzkumu, avšak pro umělecké obory vyučované na českých veřejných vysokých školách, a zejména tedy pro umělecké výstupy (RUV = Registr Uměleckých Výstupů).


Nejdůležitějším důvodem existence RUVu je snaha o zmapování, zaznamenání a zhodnocení tvůrčích činností realizovaných na vysokých školách.

Ke vkládání a následné evidenci záznamů o uměleckých výstupech slouží aplikace RUV. Ta zároveň podporuje proces certifikace těchto výstupů a slouží ke komunikaci mezi účastníky celého procesu včetně evidence přidružených dokumentů. Ve finále vede k výpočtu bodů za jednotlivé výstupy a jejich exportu za účelem předání MŠMT.


Zjednodušený proces v rámci RUVu:

1) Umělecké dílo/výkon se zrealizuje.

2) Autor či autorka (student, studentka, akademický pracovník či pracovnice) umělecké dílo/výkon vykáže v RUVu, tedy záznam o něm zadá do aplikace.

3) Umělecké dílo/výkon je v rámci aplikace hodnoceno.

4) Umělecké dílo/výkon je certifikováno či zamítnuto.

Jaké výstupy a jak lze do RUV vkládat?

Vkládat lze všechny výstupy, které vznikly v rámci vaší pedagogické či studijní činnosti na Fakultě humanitních studií, ale nejedná se o výstupy vědecké. Typicky na naší fakultě jde o výstavy, realizované členy Katedry teorie umění a tvorby, či o divadelní představení. Může se však jednat také o monografii, překlad, sbírku básní, hudební nahrávku apod. Podstatné je, že takový výstup již nemůže být zaznamenán v RIV (Rejstřík Informací o Výsledcích), který slouží podobnému účelu jako RUV, ovšem s vědeckými, nikoli uměleckými výstupy.


RUV zahrnuje 7 segmentů umělecké činnosti:

  • Architektura (architektonický návrh, realizované dílo, výstava arch. děl, atp.)

  • Audiovize (režie, scénář, hlavní produkce, kamera, střihová skladba, výprava, zvuková skladba, atp.)

  • Design (grafický design, produktový a průmyslový design, móda, textil, šperk, sklo, porcelán, keramika, realizovaný design, vystavený design, atp.)

  • Hudba (interpretace, skladba, koncert, sólové vystoupení, atp.)

  • Scénická umění (činohra, loutkové divadlo, opera, scénáře, dramatizace, taneční a pohybové divadlo, atp.)

  • Literatura (román, překlady uměleckých děl, memoáry, eseje, básně, novely, povídky, atp.)

  • Výtvarná umění (instalace uměleckého díla, výstava, realizace uměleckého díla, restaurátorský zásah, atp.)

Aktualizované manuály jednotlivých segmentů pro sběr výstupů za rok 2023 jsou k nalezení zde.


Vkládat výstupy do RUV je umožněno akademickým pracovníkům a pracovnicím a studentům a studentkám FHS, a to podle následujících postupů:

Jste-li akademik či akademička

Jste-li akademik či akademička, můžete dílo vložit do aplikace sami podle následujícího postupu:

  • Vyplníte a odešlete registrační formulář na této adrese. Role, kterou si při registraci zvolíte, je "akademický pracovník".

  • Potvrdíte registraci pomocí validačního odkazu, který obdržíte na e-mailovou adresu zadanou v registračním formuláři.

  • Počkáte na schválení Vaší žádosti. Po schválení obdržíte e-mail s oznámením, že Vám byl vytvořen přístup do aplikace. Teď už se můžete přihlásit na této adrese.

Jste-li student či studentka

Jako podklad pro vložení uměleckého výstupu do RUV vám poslouží tato tabulka. Tu je potřeba vyplnit a poslat na Oddělení vědy a výzkumu FHS, jmenovitě pak Mgr. Renatě Wilflingové ( ), která váš výstup do RUV zadá. Na tuto adresu můžete také zasílat své případné dotazy k RUV.

Obecné avšak důležité informace ke vkládání výstupů

Vkládáte-li umělecké dílo z oblasti výtvarného segmentu, připravte si také obrazové soubory, které budou dokumentem dotyčné umělecké činnosti. Mělo by se jednat minimálně o 3 fotografie (formát pdf nebo jpg) o maximální velikosti 1 Mb (například vkládáte-li vernisáž, bylo by vhodné přiložit také fotografie z vernisáže, foto pozvánky či plakátu atd.). Podrobné manuály ke všem dalším segmentům naleznete přehledně na tomto odkaze.


Při vkládání se neobejdete bez nutnosti uvést studijní program (případně také obor či specializaci), ve kterém akademicky či studijně působíte, a alespoň jeden studijní předmět, který vyučujete či studujete, a který má charakter předmětu umělecké tvorby a svým zaměřením souvisí s uměleckým výstupem, který chcete do databáze RUV zařadit. Studující prosíme, aby tuto informaci uváděli v mailu společně s vyplněnou tabulkou, kterou zasílají na Oddělení vědy a výzkumu.


V případě nejasností či doplňujících otázek prosím kontaktujte Mgr. Renatu Wilflingovou z Oddělení vědy a výzkumu:


Tabulka k vyplnění pro studující
Poslední změna: 28. prosinec 2023 13:51 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Oddělení pro vědu a výzkum

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty

E-mail:
Jak k nám