Přehled řízení ke jmenování profesorem

doc. Mgr. Karel Novotný, M.A., Ph.D., DSc.

Pracoviště uchazeče v době konání řízení:

Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií

Filosofický ústav AV ČR


Obor: Filozofie

Datum zahájení: 12. 10. 2018


Oznámení o konání řízení ke jmenování profesorem


Složení habilitační komise:


Předseda:

prof. PhDr. Ivan Blecha, CSc.

Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta

Členové:

prof. PhDr. Pavel Kouba

Univerzita Karlova a Filosofický ústav Akademie věd ČR, v.v.i., Centrum teoretických studií

prof. Mgr. Miroslav Petříček, Dr.

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

Akademie múzických umění v Praze, Filmová a televizní fakulta (FAMU)

prof. PhDr. Vladimír Leško, CSc.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta

prof. PhDr. František Novosád, CSc.

Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied, Bratislava

Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií (BISLA), Bratislava


Stav řízení: Řízení bylo úspěšně završeno; uchazeč byl jmenován profesorem.


doc. PhDr. Zdeněk R. Nešpor, PhD.

Pracoviště uchazeče v době konání řízení: Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, Sociologický ústav AV ČR


Obor: Sociální a kulturní antropologie

Datum zahájení: 29. 3. 2016


Složení hodnotící komise:


Předseda:

prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc.


Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií


Členové:

prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D.


Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


prof. PhDr. Josef Kandert, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií

prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.

Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta


prof. PhDr. Ivo Možný, CSc.

Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Stav řízení: Řízení bylo úspěšně završeno; uchazeč byl jmenován profesorem.


doc. Vladimir Penčev, Ph.D.

Pracoviště uchazeče v době konání řízení: Filologická fakulta Jihozápadní univerzity Neofita Rilského v Blagoevgradu; Ústav etnologie a folkloristiky s Etnografickým muzeem BAV; Filologická fakulta Plovdivské univerzity Paisije Chilendarského


Obor: Sociální a kulturní antropologie

Datum zahájení: 16. ledna 2013


Složení hodnotící komise:Předseda:prof. PhDr. Josef Kandert, CSc.


Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií

Členové:

prof. PhDr. Ján Botík, DrSc.

t. č. bez afiliace

prof. PhDr. Viera Feglová, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied

PhDr. Mirjam Moravcová, DrSc.

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií

doc. PhDr. Lydia Petráňová, CSc.

Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.


Stav řízení: Řízení bylo úspěšně obhájeno na VR FHS UK dne 5. 12. 2013


doc. Mgr. Martin Putna, Dr.

Pracoviště uchazeče v době konání řízení: Fakulta humanitních studií UK, Historický modul


Obor: Sociální a kulturní antropologie

Datum zahájení: 6. ledna 2011


Složení hodnotící komise:Předseda:prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D.


Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií

Členové:

prof. PhDr. Josef Kandert, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc.

Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta

prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D.

Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta

doc. Petr Lozoviuk, Ph.D.

Technische Universität Dresden, Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde


Stav řízení: Řízení bylo úspěšně završeno; uchazeč byl jmenován profesorem.


doc. PhDr. Václav Matoušek, CSc.

Pracoviště uchazeče v době konání řízení: Fakulta humanitních studií UK, katedra Obecné antropologie


Obor: Sociální a kulturní antropologie

Datum zahájení: 5. února 2010


Složení hodnotící komise:Předseda:prof. PhDr. Eduard Maur, CSc.


Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

Členové:

prof. PhDr. Petr Sommer, CSc.

Archeologický ústav AV ČR Praha

prof. PhDr. Jiří Svoboda, DrSc.

Archeologický ústav AV ČR Praha

doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D.

Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta

doc. PhDr. František Vrhel, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta


Stav řízení: Řízení bylo úspěšně završeno; uchazeč byl jmenován profesorem.


Poslední změna: 5. únor 2020 13:22 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Oddělení pro vědu a výzkum

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty

E-mail:
Jak k nám