Zásady práce se zvířaty

V případě provádění pokusu na zvířatech chovaných člověkem, je zapotřebí následujících licencí (povolení):


1. Akreditace na chovné zařízení, kde jsou zvířata umístěna.

2. Osvědčení toho, kdo pokus vede, o odborné způsobilosti k navrhování pokusů a projektů pokusů podle § 15d odst. 3 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.

3. Schválení samotného konkrétního pokusu, které na základě písemné žádosti uděluje resortní státní orgán (viz např. zde ).


Ne každé pozorování, měření či manipulace se zvířaty je pokusem na zvířatech ve smyslu výše uvedeného zákona 246/1992 Sb. Pokus je to (ve smyslu zákona) jen tehdy, když přitom zvířeti hrozí nějaká újma, bolest, strach, stres, poškození těla atd. Pokud výzkum prováděný se zvířaty není pokusem v tomto slova smyslu, není na něj třeba žádného z výše uvedených povolení.

Vědečtí pracovníci fakulty, pokud zamýšlejí dělat výzkum se zvířaty, proto podají žádost na příslušných formulářích (ke stažení zde). Komisi pro etiku ve výzkumu FHSpak žádost posoudí a rozhodne, zda se jedná o pokus ve smyslu uvedeného zákona. Pokud ne, sdělí stanovisko písemně výzkumníkovi a výzkum lze zahájit. Pokud se jedná o výzkum ve smyslu uvedeného zákona, je nutné předložit žádost resortnímu orgánu, který pak žádost schválí, zamítne, nebo vrátí k doplnění. Rozhodující v tomto rozhodování je pak rovnováha mezi očekávanou mírou strádání/újmy zvířete a významem pokusu z hlediska přínosů ve vědeckého poznání atd. Zároveň se posuzuje, jestli cíle nelze dosáhnout bez použití zvířat, zda jsou využity všechny možnosti, jak strádání omezit atd.

Poslední změna: 12. prosinec 2019 10:40 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Oddělení pro vědu a výzkum

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty

E-mail:
Jak k nám