Praktické rady

1. Před podáním žádosti o etické posouzení svého výzkumného projektu si pozorně přečtěte Statut Komise pro etiku ve výzkumu, zejména čl. 5 Postup pro přijímání žádostí o etické posouzení a čl. 6 Jednání komise.


2. K podání žádosti o etické posouzení svého výzkumného projektu důsledně použivejte Formulář žádosti.


3. Přiložené informované souhlasy považujte za inspirativní. Vzhledem k tomu, že každý zamýšlený výzkumný projekt je specifický, je třeba jej náležitě modifikovat. Musí obsahovat cíle výzkumu, jak se výzkum bude provádět, časový rozvrh výzkumu, očekávaný přínos a případná rizika pro účastníka/účastnici výzkumu. Vždy je třeba zdůraznit náležitou ochranu osobních dat. Rovněž tak skutečnost, že každý/každá respondentka/respondent může kdykoliv z výzkumu odstoupit a to i bez uvedení důvodů.


4. Nezapomínejte, že informovaný souhlas je projevem svobodné vůle respondenta/respondentky, který/á musí být náležitě poučen/a nejprve ústně. Při ústním poučení musí mít respondent/respondentka časový prostor k tomu, aby mohl/a položit otázky, které ho v souvislosti s jeho/její účastí ve výzkumu zajímají a ty musejí být plně zodpovězeny. Je vhodné pamatovat také na přiměřený čas, ve kterém se respondent/respondentka rozhodne k účasti ve výzkumu, nebo ji odmítne.


5. U některých výzkumných projektů není účelné pracovat s písemným informovaným souhlasem. Vždy je nutné v žádosti o posouzení projektu zdůvodnit proč s ním není vhodné, nebo možné pracovat.


6. Sledujte stránku Komise pro etiku ve výzkumu. Postupně budeme zveřejňovat další důležité dokumenty. Stávající informované souhlasy budou doplňovány dalšími a stávající případně inovovány.


Poslední změna: 7. červen 2023 15:43 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Oddělení pro vědu a výzkum

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty

E-mail:
Jak k nám