Erasmus+

Základní informace


Erasmus+ je program EU na podporu vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu v Evropě. Finanční prostředky ve výši 14,7 miliardy EUR umožní více než 4 milionům Evropanů studovat, odborně se vzdělávat, získávat pracovní zkušenosti nebo se věnovat dobrovolné činnosti v zahraničí.


Program Erasmus+, který poběží do roku 2020, nabízí příležitosti nejen pro studenty. Vznikl sloučením sedmi programů, a proto mohou nyní nabízených příležitostí využít jednotlivci i organizace.


Lze z něj také poskytnout finanční prostředky na partnerství vzdělávacích zařízení, mládežnických organizací, podniků, místních a regionálních úřadů a nevládních organizací, jakož i na reformy v členských státech s cílem modernizovat vzdělávání a odbornou přípravu a podpořit inovace, podnikatelské schopnosti a zaměstnanost.

Přínosem pro zúčastněné organizace je výraznější schopnost působit v mezinárodním měřítku, dokonalejší metody řízení, přístup k většímu počtu možností financování a projektů, lepší příprava, řízení a monitorování projektů, jakož i přitažlivější spektrum možností, které zúčastněné organizace mohou nabídnout studentům i zaměstnancům.


Klíčové akce:


 • KA 1 - Vzdělávací mobilita jednotlivců

  Účelem klíčové akce 1 je podpořit mobilitu studentů, pracovníků, dobrovolníků, pracovníků s mládeží a mladých lidí. Organizace mohou zajistit vyslání či přijetí studentů a pracovníků do/ze zúčastněných zemí a také mohou zorganizovat výuku, odbornou přípravu a dobrovolnickou činnost.

  (více informací na stránkách Zahraničního oddělení)

 • KA 3 - Podpora reforem vzdělávací politiky

  Cílem klíčové akce 3 je zvýšit účast mladých lidí na demokratickém životě, zejména při jednáních s tvůrci politik, a dále rozvíjet znalosti v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže.

 • Jean Monnet

  Možnosti výuky, výzkumu a politické diskuze o EU a jejích politikách

 • Sport

  Vytvářejí a pořádají společné akce propagující sport a tělesnou aktivitu, vytvářejí a uskutečňují inovativní aktivity v oblasti sportu a pořádají neziskové akce ke zvýšení účasti ve sportu.


Podrobnější informace naleznete na stránkách Evropské komise a v Příručce k programu.Poslední změna: 11. prosinec 2019 11:02 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Oddělení pro vědu a výzkum

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty

E-mail:
Jak k nám