SVV

Soutěž SVV je vyhlašována každoročně přibližně v polovině listopadu a projekty jsou pak uskutečňovány vždy jeden kalendářní rok. Hlavním řešitelem projektů SVV je některý z akademických pracovníků, který připraví návrh projektu a vytvoří okolo sebe tým akademiků, doktorských a magisterských studentů, kteří projekt společně řeší. Studentská část týmu musí být složena z minimálně 3 doktorských studentů.


Z prostředků SVV jsou financovány dva druhy akcí: projekty a konference.

Pro více informací kontaktujte .


POKYNY K ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ Z PROJEKTŮ SVV


Informace a podklady k SVV lze nalézt na stránkách RUK zde.

.

Na co při řešení projektů SVV nezapomenout:

  • Pro výplatu mezd používejte, prosím, výhradně formulář pro výplatu mzdových nákladů v SVV (níže v sekci "Ke stažení"). Formulář dodejte na OVV, kde bude zkontrolován a následně předán na personální oddělení.

  • Cestovné pro studenty v projektech SVV je vypláceno jedině formou stipendií (tj. cestovné studentů nelze čerpat z provozních nákladů). Stipendia se proplácejí pouze jednou za měsíc, a to k 15. dni v měsíci (pokud na tento den připadá víkend, pak jsou stipendia proplacena v nejbližším možném následujícím termínu). Žádost o vyplacení stipendií je třeba dodat na OVV nejpozději k 10. dni daného měsíce, v opačném případě je možné zpoždění výplaty o celý měsíc.

  • Stipendia studentům zadává do systému výhradně referentka OVV. Stipendia lze zároveň vyplatit pouze v době aktivního studia příslušné/ho studenta/tky na FHS UK. Pokud některý student bude absolvovat/přerušovat studium v průběhu řešení SVV, je třeba mu vyplatit stipendium v době, kdy ještě studentem je.

  • I u SVV platí, že na každou publikaci vzniklou v rámci této soutěže, by měla být uzavřena „smlouva o vydání díla“, bez níž nelze proplatit fakturu za tisk ani další tiskové úpravy

  • Všechny publikace dotované ze SVV by měly obsahovat dedikaci, tedy větu typu (u článků uvést např. v první poznámce pod čarou): "Tento výstup vznikl v rámci projektu Specifického vysokoškolského výzkumu 20xx - doplnit zúčtovací číslo projektu."

  • Manuál pro řešení SVV na FHS UK naleznete níže v sekci "ke stažení"

  • Pro správné čerpání prostředků při pořádání konferencí se, prosíme, obracejte na ekonomické oddělení.


Časté dotazy - řadu otázek zodpovídá FAQ sekce na stránkách RUK zde, v případě potřeby kontaktujte .


Ke stažení:


Žádost o vyplacení odměny

Žádost o přiznání stipendia

Rektorátní manuál SVV


Poslední změna: 13. červen 2023 09:00 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Oddělení pro vědu a výzkum

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty

E-mail:
Jak k nám