Pokyny k čerpání prostředků SVV

Čerpání mzdových prostředků

Mzdové prostředky z projektů SVV jsou nejčastěji vypláceny formou odměny ke mzdě. V takovém případě prosím vyplňte a podepište "Žádost o vyplacení odměny ke mzdě" a odevzdejte ji na Oddělení pro vědu a výzkum vždy ke 20. dni v měsíci, v němž má být vyplacena odměna.


V případě vyplácení externích pracovníků na DPP či DPČ postupujte podle pokynů uvedených v pokynech pro čerpání prostředků z vědeckých projektů.


Poslední podklady pro zúčtování mzdových prostředků v daném kalendářním roce je potřeba dodat nejpozději do 20. listopadu.


Čerpání prostředků určených na stipendia

Pro zadávání stipendií z projektů SVV prosím vyplňte a podepište formulář "Podklad pro vyplacení stipendia" a odevzdejte jej na Oddělení pro vědu a výzkum vždy k 10. dni v měsíci, v němž má být stipendium vyplaceno.


Poslední podklady pro zúčtování stipendií v daném kalendářním roce je potřeba dodat nejpozději do 12. listopadu.


Čerpání provozních prostředků

Pro čerpání provozních prostředků postupujte stejně, jako v případě čerpání provozních prostředků v ostatních projektech VaV. Pokyny k čerpání provozních prostředků jsou k dispozici zde.


Poslední podklady pro zúčtování provozních prostředků v daném kalendářním roce je potřeba dodat ke zpracování na patřičné pracoviště nejpozději do konce listopadu.


Kontakty

v případě jakýchkoli nejasností se obracejte na Mgr. Evu Benešovou


Poslední změna: 13. červen 2023 09:03 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Oddělení pro vědu a výzkum

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty

E-mail:
Jak k nám