GA UK

GA UK - obecné informace


Grantová agentura Univerzity Karlovy zahájila činnost v roce 1993 a je interní grantovou agenturou UK - v současné podobě soutěže si přihlášku nebo žádost o pokračování grantového projektu může podat student zapsaný na Univerzitě Karlově a studující v doktorském studijním programu, anebo v magisterském studijním programu.


Zahájení soutěže se každoročně vyhlašuje nejpozději začátkem akademického roku opatřením rektora. Přihlášky nových projektů se podávají prostřednictvím aplikace GA UK, zhruba od října do listopadu. Konkrétní data opět každoročně stanovuje opatření rektora. V termínech zveřejněných v tomto opatření se podávají žádosti na rektorát souhrnně za fakultu. Pro podaní přihlášky na fakultu jsou pro navrhovatele závazné fakultní termíny, které bývají zpravidla o několik dní dříve (informace o nich podá fakulta navrhovatele projektu - lhůtu pro podání přihlášek stanovuje děkan fakulty). Opatření rektora jsou vystaveny na webových stránkách Univerzity Karlovy a zveřejněny též na stránkách GA UK.


Podrobné informace o pravidlech a podmínkách soutěže je možné nalézt na webu GAUK a souvisejících Opatření rektora.GA UK - aktuálně

Vyhlášení 21. kola soutěže GAUK (2024)


Oddělení vědy a výzkumu si dovoluje informovat, že Grantová agentura Univerzity Karlovy vyhlásila 21. kolo soutěže GAUK pro podávání návrhů studentských vědeckých (grantových) projektů s počátkem řešení v roce 2024.


Hlavním řešitelem projektu může být student zapsaný na Univerzitě Karlově a studující ve standardní době magisterského nebo doktorského studia. Grantové projekty mohou být jednoleté až tříleté.


Projektové žádosti je možné podávat od 2. října 2023 prostřednictvím příslušné webové aplikace Grantové agentury UK. Nejzazší termín pro podání projektové žádosti byl děkankou fakulty stanoven na 30. říjen 2023.


V souvislosti s výše uvedeným si zároveň dovolujeme nabídnout možnost účasti na interním semináři oddělení vědy a výzkumu FHS UK, určeného pro ty z vás, kteří letos plánují předložit projektový návrh. Během semináře bychom jednak stručně představili základní parametry a podmínky soutěže a především zodpověděli Vaše konkrétní dotazy související s přípravou Vašich projektových návrhů.


Seminář se uskuteční ve středu 4. října 2023 od 16:00 do 17:30 v budově FHS UK v seminární místnosti č. 2.01.Poslední změna: 2. listopad 2023 13:39 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Oddělení pro vědu a výzkum

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty

E-mail:
Jak k nám