Přehled aktuálně řešených projektů

Aktuálně řešené projekty GAUK na FHS UK v roce 2023


Grantový titul

Registrační číslo

Hl. řešitel za FHS

Název projektu

Období řešení projektu v letech

od

do

GAUK

328221

Niemann Lutz Aloys

Filozofie mezer (Philosophie der Leerstellen)

2021

2023

GAUK

212422

Hintnausová Marie

Nenarození spoluobčané: etnografie prenatální diagnostiky a péče

2022

2023

GAUK

268522

Honelová Michaela

Anti-ageing estetická chirurgie jako sociální konstrukce (ne)stárnutí a stáří žen: Fenomén Estetické chirurgie

2022

2024

GAUK

234322

Horáček Jaroslav

Vzorce sociálního šíření

2022

2023

GAUK

353022

Juhász Jiří

Na straně „poražených“ – Sametová revoluce optikou druhé strany


2022

2024

GAUK

364722

Kyereko Barbora

Ghana v kakau, kakao v Ghaně: etnografie výzkumného institutu

2022

2024

GAUK

405422

Vičanová Gabriela

„Spor o naději“ ve vybraných textech pokantovských autorů a myslitelů existencialismu

2022

2023

GAUK

24223

Řičář Josef

Reprezentace zvířat v české cestopisné literatuře o Africe v období od 70. let 19. století do roku 1939

2023


2025

GAUK

140423

Rodriguez Juan José

Problematický vztah svobody a systému u Schellinga a Hegela (1804-1820) a jeho význam pro zrod fenomenologie ve Francii a Německu

2023

2024

GAUK

197723

Civišová Dagmar

Kambo: Jeho cesta světem a lidskou subjektivitou

2023

2025

GAUK

199223

Trizuljak Samuel

Doba ľudová: Dejiny myslenia kresťanskej a nacionalistickej inteligencie na Slovensku, 1918-1948

2023

2024

GAUK

224123

Fikejzová Michaela

Epistemologie nadávek

2023

2024

GAUK

98823

Böhmová Ludmila

Chorvatské feministické hnutí v rámci kulturních válek v regionu – případ práva na potrat

2023

2023

GAUK

173123

Vojtíšková Lenka

Vztah slavnosti a literatury u Georgese Bataille a Julie Kristevy

2023

2024

GAUK

136223

Ngovene Samuel Francisco

Vliv etnicity v politickém konfliktu v Mosambiku (1976-2019)

2023

2024

GAUK

90423

Skála Marek

Obrozené podnikání: počátky drobného podnikání a živnostenské činnosti mezi lety 1989-1992

2023

2023


Poslední změna: 20. březen 2023 09:28 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Oddělení pro vědu a výzkum

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty

E-mail:
Jak k nám