Pokyny k čerpání prostředků

Prostředky, přidělené řešitelům projektů UNCE je potřeba vyúčtovat nejpozději do 30. 11. daného kalendářního roku.

Z rozpočtu na stávající kalendářní rok nelze hradit náklady vztahující se k roku následujícími (konferenční poplatky; víceleté členské poplatky, letenky na následující rok atd.)


Čerpání mzdových prostředků


V případě vyplácení externích pracovníků na DPP či DPČ postupujte podle pokynů.

Poslední podklady pro zúčtování mzdových prostředků v daném kalendářním roce je potřeba dodat nejpozději do 20. listopadu.


Čerpání provozních prostředků


Pravidla pro čerpání prostředků na pracovní cesty

Pravidla pro čerpání prostředků na nákup literatury

Pravidla pro čerpání prostředků na nákup technického vybavení


Poslední podklady pro zúčtování provozních prostředků v daném kalendářním roce je potřeba dodat ke zpracování na patřičné pracoviště nejpozději do konce listopadu.


Kontakty

V případě jakýchkoli nejasností se obracejte na Ing. Jana Bělonožníka


Poslední změna: 31. březen 2022 13:21 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Oddělení pro vědu a výzkum

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty

E-mail:
Jak k nám