Příroda a kultura: Historické, kulturní a biologické koncepce lidské přirozenosti (UNCE 204056)


Fakulta hlavního řešitele: PřF UK

Hlavní řešitel projektu: doc. Jan Havlíček, Ph.D.

Senior řešitel za FHS UK: doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D.


Konceptualizace „lidské přirozenosti“ patří mezi ústřední témata celé řady vědních disciplín o člověku. Tyto představy však často vykazují radikální odlišnosti a značnou historickou dynamiku. Cílem předloženého projektu je interdisciplinární zkoumání teoretických předpokladů chápání „přirozenosti“ z perspektivy přírodovědných (biologických a biomedicínských), filosofických, humanitněvědních a historickovědních disciplín. Projekt je postaven na úzké spolupráci několika komplementárních pracovišť PřF, FHS, 1. LF a CTS, která umožňuje propojení odborníků z disciplín jako je teorie a historie vědy, antropologie a dějiny medicíny. Projekt navazuje na úspěšné centrum UNCE 204004 (Příroda a kultura, interakce kulturní a biologické evoluce v mezioborové perspektivě) a snaží se dále rozvíjet spolupráci mezi uvedenými pracovišti.
Poslední změna: 21. únor 2020 12:49 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Oddělení pro vědu a výzkum

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty

E-mail:
Jak k nám