Univerzitní centrum pro studium antické a středověké myšlenkové tradice (UNCE 204053)


Fakulta hlavní řešitelky projektu: ETF UK

Hlavní řešitelka projektu: prof. Lenka Karfíková, Dr. theol.

Senior řešitelka za FHS UK: doc. Lucie Doležalová, Ph.D.


Projekt je pokračováním dosavadního úspěšně hodnoceného Univerzitního centra pro studium antické a středověké myšlenkové tradice, který byl realizován v letech 2012-2017. Cílem centra je studium široce pojaté myšlenkové tradice antiky a středověku a jejího významu pro porozumění naší přítomnosti. Projekt umožňuje podporu a spolupráci mladých perspektivních badatelů z různých spřízněných oborů (filosofie, filologie, religionistiky, teologie a medievistiky), kteří již dosáhli velmi dobrých výsledků. Oproti dosavadní podobě centra jsou v projektu posíleny některé na UK úspěšně rozvíjené obory (především medievistika) a rozvinuty další nové formy spolupráce mezi jednotlivými badateli a oborovými pracovními týmy. Projekt nadále klade důraz především na kvalitu publikovaných výstupů jak formou seniorských konzultací a interních kolokvií celého centra i menších pracovních skupin, tak prezentací na mezinárodním poli (publikace v uznávaných zahraničních časopisech a nakladatelstvích a v rámci řady mezinárodních a národních konferencí).

Poslední změna: 21. únor 2020 12:50 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Oddělení pro vědu a výzkum

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty

E-mail:
Jak k nám