Afiliace a dedikace

Afiliace a dedikace v publikacích podpořených z programů Progres na UK FHS


Afiliace

Autoři jsou povinni uvádět v každé publikaci svou afiliaci k Fakultě humanitních studií a UK:

a) V publikacích se uvádí oficiální institucionální afiliace (česky nebo anglicky, případně v jazyce publikace. U méně obvyklých jazyků doporučujeme afiliaci uvádět i anglicky) v podobě: Název univerzity, název fakulty:

Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií

Anglicky: Charles University, Faculty of Humanities


V případě, že je dle pravidel časopisu či z jiných důvodů třeba afiliaci zkrátit, užívají se následující zkratky:

Česky: FHS UK

Anglicky: Charles Univ, Fac Human


b) V případě že je nutné afiliaci doplnit adresou, uvádějte:

Pátkova 2137/5, Praha 8 – Libeň, 182 00


Dedikace

Doporučené znění dedikace:


Česky:

Na vznik této publikace byla FHS UK poskytnuta Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (MŠMT–201X) - např. (MŠMT–2018)


Anglicky:

This publication was supported by the The Ministry of Education, Youth and Sports - Institutional Support for Longterm Development of Research Organizations - Charles University, Faculty of Humanities (201X), e.g. (2018)Podrobnější informace k uvádění afiliací a dedikací ve Vašich publikacích realizovaných v rámci projektů PROGRES najdete zde.

Více informací k publikační činnosti na FHS UK obecně a k příslušným postupům naleznete zde.

Poslední změna: 4. březen 2021 11:23 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Oddělení pro vědu a výzkum

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty

E-mail:
Jak k nám