NAKI

NAKI - Národní kulturní identita

NAKI je program na podporu aplikovaného výzkumu v oblasti národní a kulturní identity. Poskytovatelem podpory je Ministerstvo kultury ČR. V rámci programu NAKI II pro léta 2016 až 2022, probíhala na FHS UK úspěšná realizace projektu „České století motorismu“ (hl. řešitel: doc. JUDr. PhDr. Jan Štemberk, Ph.D.).


Od 1. 3. 2023 pak na tento projekt nepřímo navazuje další projekt stejného řešitelského kolektivu „Dvě století železnice v českých zemích. Kulturní, socioekonomické a dopravně technické aspekty vývoje českých (československých) železnic“, který bude realizován v rámci programu NAKI III pro léta 2023 až 2030.


Poslední změna: 16. únor 2023 13:02 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Oddělení pro vědu a výzkum

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty

E-mail:
Jak k nám