GA ČR

GA ČR - vyhlášení veřejných soutěží (Standardní, Junior Star, Postdoc Individual Fellowship, Mezinárodní projekty)


Dne 12. února 2023 byly Grantovou agenturou ČR vyhlášeny čtyři soutěže pro podávání projektů s počátkem řešení od roku 2024.


Podrobnosti a zadávací dokumentaci je možné nalézt na těchto odkazech:


STANDARDNÍ PROJEKTY- Návrhy projektů s obvyklou délkou řešení 3 roky mohou podávat všichni badatelé a jejich týmy bez ohledu na jejich věk a zkušenosti.


JUNIOR STAR - Navrhovatel musí splňovat podmínku, že k 30. září v roce podání návrhu uplynulo nejvýše 8 let od udělení jeho akademického titulu Ph.D. nebo jeho ekvivalentu; tj. akademický titul Ph.D. (nebo ekvivalent) mu byl udělen po 30. září 2015. Navrhovatel musí mít významnou mezinárodní vědeckou zkušenost. Za významnou mezinárodní vědeckou zkušenost lze považovat získání titulu Ph.D. v zahraničí, dlouhodobější výzkumný pobyt na zahraniční instituci během Ph.D. studia či po jeho skončení, dále pak krátkodobé opakované výzkumné pobyty na zahraniční instituci, popřípadě spolupráci se zahraničními autory, která vyústila ve společné publikace. Navrhovatel musí být zároveň autorem publikací v prestižních mezinárodních časopisech, nebo dosáhnout jiného srovnatelného výsledku prokazujícího excelenci. Navrhované projekty jsou 5-ti leté.


POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP - INCOMING a POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP - OUTGOING - Tento druh grantů je zaměřen na badatele a badatelky, kteří dokončili doktorské studium v posledních čtyřech letech. Využít ho lze buď jako výjezdový grant, který českým vědcům umožní bádat 2 roky na prestižním výzkumném pracovišti ve světě s podmínkou jednoho dalšího roku stráveného na pracovišti v České republice, nebo jako příjezdový grant, díky kterému se bude český postdoktorand moci vrátit do České republiky, anebo zahraniční vědec nebo vědkyně zahájit kariéru na českém pracovišti.


MEZINÁRODNÍ PROJEKTY - Návrhy mezinárodních projektů je možné podávat do soutěží vypsaných společně se zahraničními agenturami, se kterými má GA ČR uzavřenou dohodu o spolupráci. Návrhy projektů hodnotí buď obě agentury zároveň, nebo jsou doporučeny k financování jen jednou agenturou a druhá její doporučení přejímá.


Výsledky budou vyhlášeny v listopadu letošního roku, s výjimkou mezinárodních soutěží, které budou oznámeny po dohodě se zahraniční agenturou. Soutěž EXPRO bude vypsána v příštím roce.


V případě, že se chystáte podat projekt v rámci některé z těchto soutěží, nebo tento záměr zvažujete, sdělte prosím tuto informaci oddělení vědy a výzkumu FHS UK (na adresu eva.benesova@fhs.cuni.cz ) do 20. března 2023.


Projektové návrhy se vyplňují prostřednictvím aplikace www.gris.cz a finalizované pdf. je nutné odeslat datovou zprávou Grantové agentuře ČR nejpozději v úterý 4. dubna 2023. Aby bylo možné ze strany OVV doladit případné chyby a nesrovnalosti (z našeho pohledu především ve finanční části projektu), prosíme o uzavření Vašich návrhů nejpozději do 20. března 2023 – následně bychom provedli závěrečnou kontrolu a úpravy projektových žádostí.


Pro tento účel je zároveň nutné udělit OVV přístup v systému GRIS. Postup pro zpřístupnění je následující: v základním náhledu svého projektu v systému GRIS, záložka "Show All" stačí sjet dolů, kde narazíte na lištu "Users", v pravé části lišty by mělo být tlačítko "Add User", po jehož rozkliknutí máte možnost zadat jména uživatele (EvaBen a BELONJAN) a přidělit mu roli ("project editor") a volbu potvrdit.


Grantová agentura ČR - obecné informace


Grantová agentura České republiky (GA ČR) je organizační složkou státu, která jako jediná instituce v naší zemi poskytuje z veřejných prostředků účelovou podporu na projekty základního výzkumu. V rámci vyhlášených programů financuje vědecké projekty jak pro erudované vědce a týmy, tak pro mladé a začínající vědecké pracovníky. Při své činnosti se řídí zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, a je samostatnou účetní jednotkou.


Kontaktní osoba na OVV FHS:


Poslední změna: 19. únor 2023 17:38 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Oddělení pro vědu a výzkum

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty

E-mail:
Jak k nám