Přehled aktuálně řešených projektů

Aktuálně řešené projekty GA ČR na FHS UK v roce 2023


Grantový titul

Registrační číslo

Žadatel

Spolužadatel

Hl. řešitel za FHS

Název projektu

GA ČR

20-03604S

FHS

Mgr. Klára Bártová, Ph.D.et Ph.D.

Výzkum ženské sexuální reaktivity: psychofyziologická a subjektivní odezva na vizuální podněty

GA ČR

20-09616S

FHS

Mgr. Lenka Martinec Nováková, Ph.D.

Faktory ovlivňující vývoj chemorecepce v dětství a dospívání v semilongitudinální perspektivě

GA ČR

20-24833S

FHS

Mgr. Karel Černý, Ph.D.

Případová studie blízkovýchodního uprchlictví: Iráčtí jezídé


GA ČR

21-23337J

FHS

doc. Dr. Hans Rainer Sepp

Eugen Fink a francouzská fenomenologie


GA ČR

22-11418S

FHS

FF

doc. Mgr. Hynek Bartoš, Ph.D.

Směsi těla a duše


GA ČR

22-07058S

FHS

Mgr. et Mgr. Petr Wohlmuth, Ph.D.

Soudobý vojenský re-enactement v českých zemích: jeho dějiny a kultura v interdisciplinární perspektivě

GA ČR

22-28323S

FHS

Mgr. Marie Novotná, Ph.D.

Kontext, interpretace a komentovaný překlad Ságy o jómských vikinzích


GA ČR

22-17984S

FHS

ZČU

AVU

Mgr. Ondřej Váša, Ph.D

Ohniskové obrazy: násilí a nelidskost v současném umění a mediální kultuře


GA ČR

23-04986S

FHS

Mgr. Klára Bártová, Ph.D.et Ph.D.

Sexuální orientace či nikoli? Mapování kognitivních, psychosociálních a psychofyziologických aspektů asexuality

GA ČR

23-05138S

FHS

Mgr. Adéla Ebersonová, Ph.D.

Středověké knihovny řeholních kanovníků sv. Augustina v Čechách v kontextu střední Evropy

GA ČR

23-05379S

FHS

Zsófia Csajbók M.A., Ph.D.

Dynamika depresivních symptomů v partnerských vztazích
Poslední změna: 16. říjen 2023 10:57 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Oddělení pro vědu a výzkum

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty

E-mail:
Jak k nám