Akce "Marie Skłodowska-Curie"

Akce "Marie Skłodowska-Curie" (Marie Skłodowska-Curie Actions/ MSCA) tvoří významnou součást 1. pilíře programu Horizont 2020 (v novém programovém období pod názvem Horizont Europe).


Soubor MSCA akcí představuje řadu významných stipendií pro výzkumníky. Díky kterým mohou dále rozvíjet svou kariéru a získávat nové zkušenosti. Jedná se o programy pro doktorandy, vědecko-výzkumné pobyty pro post-doktorandy a projekty vzájemné spolupráce. Klíčovým principem je mobilita, výzkumníci vyjíždějí na hostitelskou instituci v zemi, kde dlouhodobě nepůsobí, aby získali nové znalosti, dovednosti a kompetence, které přispějí k jejich kariérnímu posunu. MSCA jsou zaměřeny na mezinárodní, mezisektorovou a mezioborovou spolupráci, účast neakademického sektoru (především průmyslu a malých a středních podniků) je vítána.


V programu Horizont Evropa existuje 5 typů grantů v rámci MSCA:


1) MSCA sítě pro doktorandy (MSCA Doctoral Networks )

Cílem je školit novou generaci výzkumníků, kteří budou schopni čelit současným a budoucím výzvám a využít získané znalosti a nápady k ekonomickému a společenskému užitku. DN zvýší atraktivitu a excelenci doktorského studia v Evropě. Vybaví doktorandy kombinací výzkumných a přenositelných kompetencí a zajistí jim lepší kariérní vyhlídky v akademickém i neakademickém sektoru prostřednictvím mezinárodní, mezioborové a mezisektorové mobility.


2) MSCA individuální granty pro postdoktorandy (MSCA Postdoctoral Fellowships)

Cílem je posílit tvůrčí a inovativní potenciál výzkumných pracovníků s doktorátem, kteří chtějí získat nové dovednosti prostřednictvím pokročilého školení, mezinárodní, mezioborové a mezisektorové mobility. Individuální granty jsou otevřeny vynikajícím výzkumným pracovníkům jakékoli národnosti, včetně těch, kteří se chtějí reintegrovat do evropského výzkumu, prchají ze své země z důvodu např. konfliktu, chtějí se vrátit do výzkumu po kariérní přestávce či hodlají pracovat na výzkumných a inovačních projektech v neakademickém sektoru.


3) Výměnné pobyty (MSCA Staff Exchanges)

Výměny zaměstnanců mají za cíl podporovat inovativní mezinárodní, mezisektorovou a mezioborovou spolupráci ve výzkumu a inovacích prostřednictvím výměny zaměstnanců a sdílení znalostí a nápadů. Tento program podporuje sdílenou kulturu výzkumu a inovací. Do projektů se může zapojit jakýkoliv zaměstnanec přispívající k výzkumným činnostem v projektu. Instituce tvořící konsorcium mohou vysílat a/nebo přijímat výzkumné pracovníky, technické, administrativní pracovníky, manažery apod.).4) Spolufinancování regionálních, národních a mezinárodních programů pro doktorandy a postdoktorandy (MSCA COFUND)

MSCA COFUND má za cíl spolufinancovat nové nebo stávající doktorské či postdoktorandské programy, které jsou realizovány na regionální, národní nebo mezinárodní úrovni. Díky těmto programům se šíří osvědčené postupy MSCA, včetně mezinárodního, mezisektorového a mezioborového školení v oblasti výzkumu, stejně jako nadnárodní a mezisektorová mobilita výzkumných pracovníků ve všech fázích jejich kariéry.


5) MSCA a občané (MSCA and Citizens)

Cílem Evropské noci vědců je přiblížit výzkum a výzkumné pracovníky široké veřejnosti, zvýšit povědomí o výzkumných a inovačních činnostech, posílit veřejné uznání vědeckého a výzkumného vzdělávání, ukázat úlohu výzkumného pracovníka ve společnosti a pro společnost a ekonomiku a dopad práce výzkumných pracovníků na každodenní život občanů, v neposlední řadě zvýšit zájem mladých lidí o výzkum a vědeckou kariéru.
Způsob podávání žádostí o MSCA IF projekty na Univerzitě Karlově

https://cuni.cz/UK-11156.html


Evropské centrum Univerzity Karlovy

Kontakt: Adéla Jiroudková


Informační brožura

https://www.h2020.cz/files/capkova/TCAV-Akce-Marie-Sklodowska-Curie-2018-web.pdf


Web Horizont Evropa

https://www.horizontevropa.cz/cs/struktura-programu-he/excelentni-veda/akce-marie-sklodowska-curie/informace

Poslední změna: 1. listopad 2021 12:22 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Oddělení pro vědu a výzkum

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty

E-mail:
Jak k nám