Přehled aktuálně řešených projektů

Aktuálně řešené projekty TAČR na FHS UK v roce 2020


Grantový titul

Registrační číslo

Žadatel

Spolužadatel

Hl. řešitel za FHS

Název projektu

TA ČR

TL01000329

FHS

doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D.

Můžeme hrát spolu. Využitı́ sociálně-homogenizačnı́ho potenciálu kolektivnı́ch hudebnı́ch performancı́

TA ČR

TLO2000048

FHS

VÚ Silva Taroucy

ÚVGZ AV

Mgr. et Mgr. Markéta Zandlová, Ph.D.

Příběhy sucha: Lokální souvislosti extrémních klimatických jevů, jejich percepce a ochota aktérů k participaci

TA ČR

TLO2000174

FHS

PÚ AV

PhDr. Gabriela Málková, Ph.D.

Komplexní diagnostická baterie pro posuzování jazykových a fonologických schopností v předškolním a raném školním věku

TA ČR

TLO2000456

FHS

Eliška Vejchodská, Ing. et Ing. Ph.D.

Ekonomické nástroje v územním plánování


Poslední změna: 23. leden 2023 09:52 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Oddělení pro vědu a výzkum

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty

E-mail:
Jak k nám