Habilitační řízení zahájená v r. 2020 - 2022

Mgr. Filip Jaroš, Ph.D.


Pracoviště uchazeče v době konání řízení: Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta

Obor habilitace: Filozofie

Název habilitační práce: Portmannova filosofická biologie a antropologie

Bibliografické údaje hab. práce: JAROŠ, F. Portmannova filosofická biologie a antropologie. Praha: Togga, 2022. ISBN 978-80-7476-264-2.

Datum zahájení: 16. 11. 2022

Stav řízení: Řízení úspěšně završeno - uchazeč byl jmenován docentem


Oznámení o habilitační přednášce


Předseda

prof. PhDr. Ivan Blecha, CSc.


Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta

Členové

doc. RNDr. Anton Markoš, CSc.


Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta

doc. Mgr. Martin Paleček, Ph.D.

Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta


doc. Mgr. Martin Nitsche, Ph.D.

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Filozofická fakulta

Filosofický ústav AVČR, v.v.i.

doc. Mgr. Jaroslava Vydrová, Ph.D.


Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta


Oponenti

doc. Mgr. Karel Stibral, Ph.D.

Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

doc. Mgr. Anton Vydra, Ph.D.

Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta

prof. MUDr. Jiří Vácha, DrSc.

Emeritus, Masarykova univerzita, Lékařská fakultaMgr. Jan Bierhanzl, Ph.D.


Pracoviště uchazeče v době konání řízení: Fakulta humanitních studií UK, Filosofický ústav AVČR, v.v.i.

Obor habilitace: Filozofie

Název habilitační práce: L'action faible: de l'éthique à la politique

Bibliografické údaje hab. práce: BIERHANZL, J. L'action faible: de l'Éthique à la politique. Paris: Hermann Éditeurs, 2018. ISBN 978-2705697471.

Datum zahájení: 7. 2. 2022

Stav řízení: Řízení úspěšně završeno - uchazeč byl jmenován docentemOznámení o konání habilitační přednášky


Předseda

prof. PhDr. Miroslav Marcelli, CSc.


Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií

Členové

prof. Pavel Barša, Ph.D.


Univerzita Karlova, Filozofická fakulta


prof. Mgr. Vladislav Suvák, Ph.D.


Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove


doc. PhDr. Dagmar Pichová, Ph.D.


Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


doc. Mgr. Anton Vydra, Ph.D.


Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta

Oponenti

prof. Pavel Barša, Ph.D.

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

prof. François-David Sebbah

Université Paris Nanterre

Mgr. Róbert Karul, Ph.D. 

Slovenská akadémia vied, v. v. i.


Mgr. Zbyněk Tarant, Ph.D.


Pracoviště uchazeče v době konání řízení: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická

Obor habilitace: Sociální a kulturní antropologie

Název habilitační práce: Československý churban – Mnichovská dohoda a druhá československá republika optikou sionistického jišuvu v Palestině (1938-1939)

Bibliografické údaje hab. práce: TARANT, Z. Československý churban – Mnichovská dohoda a druhá československá republika optikou sionistického jišuvu v Palestině (1938-1939). Plzeň: Západočeská Univerzita v Plzni, 2020. ISBN 978–80–261–0935–8.


Datum zahájení: 2. 2. 2021

Stav řízení: řízení zastaveno 18.1.2022


Habilitační spis - Mgr. Zbyněk Tarant, Ph.D.


Předseda

prof. PhDr. Zdeněk R. Nešpor, Ph.D.


Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií

Členové

prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc.


Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií

doc. PhDr. Ladislav Kudrna, Ph.D.

Ústav pro studium totalitních režimů


PhDr. Peter Salner, DrSc.

Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV


doc. PhDr. Zlatica Zudová-Lešková


Historický ústav AV ČR, v. v. i.


Oponenti

dr hab. Piotr Maciej Majewski

University of Warsaw

doc. PhDr. Blanka Soukupová, CSc. 

Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií

doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D.

Historický ústav AV ČR, v. v. i.


Mgr. Lenka Jakoubková Budilová, Ph.D.


Pracoviště uchazeče v době konání řízení:

Ústav etnologie, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova

Obor habilitace: Sociální a kulturní antropologie

Název habilitační práce: Od krevní msty k postsocialismu. Vývoj antropologického zájmu o Balkán.

Bibliografické údaje hab. práce: BUDILOVÁ, Lenka J. Od krevní msty k postsocialismu. Vývoj antropologického zájmu o Balkán. 1. vyd. Brno: CDK, 2019. ISBN 978-80-7325-490-2.


Datum zahájení: 19. 1. 2021

Stav řízení: Řízení úspěšně završeno - uchazečka byla jmenována docentkou


Habilitační spís - Mgr. Lenka Jakoubková Budilová, Ph.D.

Oznámení o habilitační přednášce


Předseda

prof. PhDr. Zdeněk R. Nešpor, Ph.D.


Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií

Členové

prof. PhDr. Eduard Maur, CSc.


bez afiliace

doc. PaedDr. Hana Horáková, Ph.D.

Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta


PhDr. Mirjam Moravcová, DrSc.


Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií

doc. PhDr. Lydia Petráňová, CSc.


Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.

Oponenti

prof. Vladimir Penchev, Ph.D.

Institute of Ethnology and Folklore Studies with Ethnographic Museum BAS


doc. PhDr. Ladislav Hladký, CSc.

Historický ústav AVČR, v.v.i.

doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D.

Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií


RNDr. Mgr. Miroslav Horák, Ph.D.


Pracoviště uchazeče v době konání řízení:

Ústav jazykových a kulturních studií, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií, Mendelova univerzita v Brně

Obor habilitace: Sociální a kulturní antropologie

Název habilitační práce: Léčba drogové závislosti v terapeutických komunitách: Případová studie z Peru, Nikaraguy a Česka

Bibliografické údaje hab. práce: HORÁK, Miroslav. Léčba drogové závislosti v terapeutických komunitách: Případová studie z Peru, Nikaraguy a Česka. Brno: Mendelova univerzita v Brně. 2020.182 s. ISBN 978-80-7509-707-1


Datum zahájení: 30. 9. 2020

Stav řízení: Řízení bylo úspěšně završeno - uchazeč byl jmenován docentem


RNDr. Mgr. Miroslav Horák, Ph.D._habilitační spis

Oznámení o habilitační přednášce


Předseda

prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr.


Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta

Členové

doc. PhDr. František Vrhel, CSc.


Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr.

Univerzita Palackého v Olomouci, Filosofická fakulta


doc. PhDr. Oldřich Kašpar, CSc.

Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická


prof. Ing. Bohdan Lojka, Ph.D.


Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta tropického zemědělství


Oponenti

doc. PhDr. Oldřich Kašpar, CSc.

Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

doc. RNDr. Tatiana Bužeková, Ph.D.

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakutlta

PhDr. Veronika Kavenská, Ph.D.

Centro Takiwasi, Tarapoto, Peru


Poslední změna: 2. srpen 2023 13:00 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Oddělení pro vědu a výzkum

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty

E-mail:
Jak k nám