Habilitační řízení zahájená v letech 2008-2009

Mgr. Jan Havlíček, Ph.D.

Pracoviště uchazeče v době konání řízení: Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova v Praze


Obor habilitace: Sociální a kulturní antropologie

Název habilitační práce: Sociální aspekty olfaktorické komunikace z evolučně antropologické perspektivy

Datum zahájení: 18. září 2009


Složení habilitační komise:Předseda:prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr.


Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií

Členové:

doc. RNDr. Daniel Frynta, Ph.D.

Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta

prof. Ing. Luděk Bartoš, DrSc.

Česká zemědělská univerzita v Praze

doc. RNDr. Marek Špinka, CSc.

Výzkumný ústav živočišné výroby Praha

prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc.

Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sociálních studií


Jména oponentů:


doc. RNDr. Daniel Frynta, Ph.D.

Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta

RNDr. Vladimír Blažek, CSc.

Západočeská univerzita v Plzni, Filozofická fakulta

prof. Boguslaw Pawlowski, PhD., D.Sc.

Institute of Anthropology Polish Academy of Sciences Wrocław


Stav řízení: Habilitační řízení bylo úspěšně završeno; habilitant byl jmenován docentem.


PhDr. Jan Horský, Ph.D.

Pracoviště uchazeče v době konání řízení: Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova v Praze


Obor habilitace: Sociální a kulturní antropologie

Název habilitační práce: Dějepisectví mezi vědou a vyprávěním. Úvahy o povaze, postupech a mezích historické vědy a o jejím možném přínosu pro antropologii

Datum zahájení: 22. prosince 2008


Složení habilitační komise:Předseda:


prof. PhDr. Miroslav Hroch, DrSc.


Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií

Členové:

doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc.

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Filozofická fakulta

prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.

Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta

prof. PhDr. Eduard Maur, CSc.

Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta


doc. PhDr. Miloš Řezník, Ph.D.

Philosophische Fakultät, Technische Universität Chemnitz


Jména oponentů:


prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

doc. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D.

Masarykova Univerzita v Brně, Filozofická fakulta

prof. Francoise Mayer

Université de Montpellier III


Stav řízení: Habilitační řízení bylo úspěšně završeno; habilitant byl jmenován docentem.


PhDr. Zuzana Jurková, Dr.

Pracoviště uchazeče v době konání řízení: Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova v Praze


Obor habilitace: Sociální a kulturní antropologie

Název habilitační práce: Hlasy ze srdce Evropy: O cestách etnomuzikologického poznání

Datum zahájení: 24. září 2008


Složení habilitační komise:Předseda:


prof. PhDr. Miloš Havelka, CSc.


Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií

Členové:

prof. Josef Opatrný, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta


prof. Jaromír Havlík, DrSc.

Akademie múzických umění v Praze, Hudební fakulta


prof. Alena Burešová, CSc.

Univerzita Palackého v Olomouci, Filosofická fakulta

prof. Nina Pavelčíková, CSc.

Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta


Jména oponentů:


prof. Dr. Gisa Jaehnichen

Faculty of Human Ecology, Universiti Putra Malaysia

doc. Mgr. Vlastislav Matoušek, Ph.D.

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

Jan Mrázek, Ph.D.

National University of SingaporeStav řízení: Habilitační řízení bylo úspěšně završeno; habilitant byl jmenován docentem.


PhDr. Zdeněk R. Nešpor, Ph.D.

Pracoviště uchazeče v době konání řízení: Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova v Praze


Obor habilitace: Sociální a kulturní antropologie

Název habilitační práce: Ne/náboženské naděje intelektuálů. Vývoj české sociologie a antropologie náboženství v mezinárodním a interdisciplinárním kontextu

Datum zahájení: 24. června 2008


Složení habilitační komise:


Předseda:


prof. PhDr. Miloš Havelka, CSc.


Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií

Členové:


doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc.

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Filozofická fakulta


prof. PhDr. et PaedDr. Pavel Marek, Dr.

Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta


prof. PhDr. Miloslav Petrusek, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


doc. ThDr. Ivan O. Štampach, Dr.

Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta


Jména oponentů:


doc. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D.

Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta

prof. PhDr. Jan Sokol, Ph.D., CSc.

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií

prof. PhDr. Miloš Trapl, CSc.

Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta


Stav řízení: Habilitační řízení bylo úspěšně završeno; habilitant byl jmenován docentem.


MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.

Pracoviště uchazeče v době konání řízení: Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova v Praze


Obor habilitace: Sociální a kulturní antropologie

Název habilitační práce: The Ageing Society, Health and Social Services

Datum zahájení: 24. června 2008


Složení habilitační komise:Předseda:


prof. PhDr. Jan Sokol, Ph.D., CSc.


Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií

Členové:

prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta


prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc.

Masarykova Univerzita v Brně, Fakulta sociálních studií


prof. MUDr. Hana Kubešová, CSc.

Masarykova Univerzita v Brně, Lékařská fakulta


prof. MUDr. Jan Holčík, DrSc.

Masarykova Univerzita v Brně, Lékařská fakulta


Jména oponentů:


prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta

prof. MUDr. Ladislav Volicer, CSc.

University of South Florida, School of Aging Studies

prof. RNDr. Jarmila Riegerová, CSc.

Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury


Stav řízení: Habilitační řízení bylo úspěšně završeno; habilitant byl jmenován docentem.


Poslední změna: 10. březen 2020 10:50 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Oddělení pro vědu a výzkum

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty

E-mail:
Jak k nám