Habilitační řízení zahájená v letech 2010-2011

Mgr. Hynek Bartoš, Ph.D.

Pracoviště uchazeče v době konání řízení: Fakulta humanitních studií UK, Filozofický modul


Obor habilitace: Sociální a kulturní antropologie

Název habilitační práce: The Hippocratic De victu and its intellectual context - Studies in Ancient Greek views on human nature, soul and body, health and disease

Údaje o rukopisu hab. práce: BARTOŠ, Hynek. The Hippocratic De victu and its intellectual context - Studies in Ancient Greek views on human nature, soul and body, health and disease. 2011. 180s. (rukopis hab. práce)

Datum zahájení: 24. října 2011


Složení habilitační komise:


Předseda:


prof. PhDr. Miroslav Petříček, Dr., CSc.


Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

Členové:

doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií

doc. PhDr. Tomáš Nejeschleba, Ph.D.

Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta

doc. PhDr. František Šimon, CSc.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta

doc. RNDr. Martin Hemelík, CSc.

Vysoká škola polytechnická Jihlava


Jména oponentů:

prof. Dr. Philip van der Eijk

Humboldt-Universität zu Berlin, Institut für Klassische Philologie

doc. PhDr. Tomáš Nejeschleba, Ph.D.

Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta

doc. PhDr. Karel Thein, Ph.D.

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta


Stav řízení: Řízení bylo úspěšně završeno; habilitant byl jmenován docentem.


RNDr. Vladimír Blažek, CSc.

Pracoviště uchazeče v době konání řízení: Katedra antropologických a historických věd, Filozofická fakulta, Západočeská univerzita v Plzni


Obor habilitace: Sociální a kulturní antropologie

Název habilitační práce: Koncept „rasy" a původ xenofobie

Údaje o rukopisu hab. práce: BLAŽEK, Vladimír. Koncept „rasy" a původ xenofobie. 2010. 243s. (rukopis hab. práce)

Datum zahájení: 6. června 2011


Složení habilitační komise:


Předseda:


prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr.


Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií

Členové:

doc. Jan Havlíček, Ph.D.

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií

doc. RNDr. Miroslav Králík, Ph.D.

Masarykova Univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta

prof. Ing. Luděk Bartoš, DrSc.

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., Praha Uhříněves

prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc.

Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sociálních studií


Jména oponentů:

prof. Ing. Luděk Bartoš, DrSc.

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., Praha Uhříněves

doc. RNDr. Daniel Frynta, Ph.D.

Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta

doc. RNDr. Milan Thurzo, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prirodovedecká fakulta


Stav řízení: Řízení bylo ukončeno.


PaedDr. Hana Horáková, Ph.D.

Pracoviště uchazeče v době konání řízení: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií, Metropolitní Univerzita Praha; Kabinet sociální antropologie, Katedra sociálních věd, Filozofická fakulta, Univerzita Pardubice


Obor habilitace: Sociální a kulturní antropologie

Název habilitační práce: Antropologický koncept kultury jako společenskovědní problém

Údaje o rukopisu hab. práce: HORÁKOVÁ, Hana. Antropologický koncept kultury jako společenskovědní problém. 2011. 149s. (rukopis hab. práce)

Datum zahájení: 16. května 2011


Složení habilitační komise:


Předseda:prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D.


Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií

Členové:

doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.

Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta

prof. PhDr. Jiří Musil, CSc.

t.č. bez afiliace

doc. PhDr. Blanka Soukupová, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií

doc. PhDr. Viera Vilhanová, DrSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta filozofická


Jména oponentů:

doc. PhDr. Alexandra Bitušíková, Ph.D.

Matej Bel University, Research Institute UMB

prof. PhDr. Jiří Musil, CSc.

t.č. bez afiliace

prof. Zdeněk Salzmann

t.č. bez afiliace


Stav řízení: Řízení bylo úspěšně završeno; habilitant byl jmenován docentem.


PhDr. Marek Jakoubek, Ph.D.

Pracoviště uchazeče v době konání řízení: Katedra antropologických a historických věd, Filozofická fakulta, Západočeská univerzita v Plzni


Obor habilitace: Sociální a kulturní antropologie

Název habilitační práce: Vojvodovo - etnologie krajanské obce v Bulharsku

Bibliografické údaje hab. práce: JAKOUBEK, Marek. Vojvodovo: etnologie krajanské obce v Bulharsku. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK) ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni, 2010. 347 s., xxiv s. obr. příl. Etnologická řada; sv. č. 2. ISBN 978-80-7325-230-4.

Datum zahájení: 28. prosince 2010


Složení habilitační komise:


Předseda:prof. PhDr. Josef Kandert, CSc.


Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií

Členové:

doc. PhDr. Petr Lozoviuk, Ph.D.

Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde Dresden

doc. PhDr. Zdeněk Nešpor, Ph.D.

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií

doc. PhDr. Lydia Petráňová, CSc.

Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.

prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc.

Masarykova univerzita Brno, Pedagogická fakulta


Jména oponentů:

PhDr. Stanislav Brouček, CSc.

Etnologický ústav AV ČR v.v.i.

prof. PhDr. Ján Botík, DrSc.

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta

PhDr. Milena Secká, CSc.

Náprstkovo muzeum v Praze


Stav řízení: Řízení bylo úspěšně završeno; habilitant byl jmenován docentem.


PhDr. Ivana Fridrichová-Sýkorová, Ph.D.

Pracoviště uchazeče v době konání řízení: Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i.


Obor habilitace: Sociální a kulturní antropologie

Název habilitační práce: Kulturní aspekty přezleticienu, lovecko-sběračské kultury starší fáze starého paleolitu

Datum zahájení: 20. ledna 2011


Složení habilitační komise:


Předseda:doc. PhDr. Václav Matoušek, CSc.


Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií

Členové:

doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D.

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií

doc. PhDr. Ľubomíra Kaminská, CSc.

Slovenská akadémia vied, Archeologický ústav

doc. RNDr. Jiří Kovanda, CSc.

Česká společnost archeologická, o.p.s.

prof. PhDr. Jiří Svoboda, DrSc.

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.


Jména oponentů:

Ing. PhDr. Petr Škrdla, Ph.D.

Archeologický ústav AV ČR Brno, v.v.i.

doc. PhDr. Ľubomíra Kaminská, CSc.

Slovenská akadémia vied, Archeologický ústav

PhDr. Ondřej Levínský, Ph.D.

Ústav archeologické památkové péče středních Čech


Stav řízení: Řízení bylo ukončeno.


Mgr. Karel Stibral, Ph.D.

Pracoviště uchazeče v době konání řízení: Fakulta sociálních studií, Katedra environmentálních studií, MU Brno


Obor habilitace: Sociální a kulturní antropologie

Název habilitační práce: Specifika estetického vnímání přírody v evropské kultuře

Údaje o rukopisu hab. práce: STIBRAL, Karel. Specifika estetického vnímání přírody v evropské kultuře. 2009. 267s. (rukopis hab. práce)

Datum zahájení: 5. února 2010


Složení habilitační komise:


Předseda:prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr.


Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií

Členové:

prof. PhDr. Jarmila Doubravová, CSc.

Západočeská univerzita v Plzni, Filozofická fakulta

prof. PhDr. Vlastimil Zuska, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

prof. PhDr. Marta Botíková, CSc.

Univerzita Komenského Bratislava, Filosofická fakulta

doc. PhDr. Lubor Kysučan, Ph.D.

Univerzita Palackého v Olomouci, Filosofická fakulta


Jména oponentů:

Mgr. Martin Tomášek, Ph.D.

Ostravská univerzita v Ostravě, Filosofická fakulta

RNDr. Hana Librová, CSc.

Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sociálních studií

doc. Jan Janko, CSc.

Západočeská univerzita v Plzni, Filozofická fakulta


Stav řízení: Řízení bylo úspěšně završeno; habilitant byl jmenován docentem.


Poslední změna: 10. březen 2020 10:50 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Oddělení pro vědu a výzkum

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty

E-mail:
Jak k nám