Habilitační řízení zahájená v letech 2012-2013

Mgr. Tereza Stöckelová, Ph.D.

Pracoviště uchazeče v době konání řízení: Fakulta humanitních studií UK, Katedra obecné antropologie; Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.


Obor habilitace: Sociální a kulturní antropologie

Název habilitační práce: Nebezpečné známosti: O vztahu sociálních věd a společnosti

Bibliografické údaje hab. práce: STÖCKELOVÁ, Tereza. Nebezpečné známosti: O vztahu sociálních věd a společnosti. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON). 2012. 110 s. ISBN 978-80-7419-095-7

Datum zahájení: 10. září 2013Složení habilitační komise:


Předseda:


prof. PhDr. Miloš Havelka, CSc.


Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií

Členové:

prof. PhDr. Josef Alan, CSc.

t. č. bez afiliace

prof. PhDr. Václav Bělohradský

Universitá di Trieste, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali

doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D.

Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sociálních studií

doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta


Jména oponentů:

JUDr. Michal Illner

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

prof. PhDr. Ivo Možný, CSc.

Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sociálních studií

doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D.

Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sociálních studií


Stav řízení: Řízení bylo ukončeno na vědecké radě dne 12. 6. 2014.


Mgr. Josef Fulka, Ph.D.

Pracoviště uchazeče v době konání řízení: Fakulta humanitních studií UK, Filozofický modul


Obor habilitace: Sociální a kulturní antropologie

Název habilitační práce: Roland Barthes – od ideologie k fantasmatu

Bibliografické údaje hab. práce: FULKA, Josef. Roland Barthes – od ideologie k fantasmatu. Praha: TOGGA. 2010. 159 s. ISBN 978-80-87258-34-7.

Datum zahájení: 14. ledna 2013


Složení habilitační komise:


Předseda:


prof. PhDr. Miroslav Marcelli, CSc.Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií

Členové:

prof. PhDr. Václav Bělohradský

Universitá di Trieste, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali

prof. PhDr. Peter Michalovič, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta

prof. PhDr. Miroslav Petříček, Dr., CSc.

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

prof. Etienne Tassin

Université Paris VII – Diderot – Centre de Sociologie des Pratiques et des Représentations Politiques


Jména oponentů:

prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

prof. Mgr. Adam Bžoch, CSc.

Slovenská akadémia vied, Ústav svetovej literatúry SAV

prof. PhDr. Peter Michalovič, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta


Stav řízení: Řízení bylo úspěšně završeno; habilitant byl jmenován docentem.


PhDr. Andrea Pokludová, Ph.D.

Pracoviště uchazeče v době konání řízení: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta


Obor habilitace: Sociální a kulturní antropologie

Název habilitační práce: Formování inteligence na Moravě a ve Slezsku 1857-1910

Bibliografické údaje hab. práce: POKLUDOVÁ, Andrea. Formování inteligence na Moravě a ve Slezsku 1857-1910. Opava : Slezské zemské muzeum Opava. 2008. 326 s. ISBN 978-80-86224-67-1.

Datum zahájení: 23. října 2012


Složení habilitační komise:


Předseda:


prof. PhDr. Eduard Maur, CSc.


Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta

Členové:

prof. PhDr. Lumír Dokoupil, CSc.

Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta

prof. PhDr. Miroslav Hroch, DrSc.

t. č. bez afiliace

prof. PhDr. Jiří Malíř, CSc.

Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta

doc. PhDr. Pavol Tišliar, Ph.D.

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta


Jména oponentů:

prof. PhDr. Jana Burešová, CSc.

Univerzita Palackého, Filozofická fakulta

doc. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D.

Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta

doc. PhDr. Blanka Soukupová, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií


Stav řízení: Řízení bylo úspěšně završeno; habilitant byl jmenován docentem.


Poslední změna: 10. březen 2020 10:50 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Oddělení pro vědu a výzkum

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty

E-mail:
Jak k nám