• Aktuality

Aktuality

21. května 2024

Cooperatio PHIL - vyhlášení průběžné výzvy k předkládání žádostí o podporu vědecké a tvůrčí činnosti

O podporu se mohou ucházet akademičtí pracovníci a pracovnice a studenti a studentky FHS UK, kteří jsou součástí programu Cooperatio PHIL na FHS UK.

Žádosti se předkládají průběžně. Nejzazším termínem k odevzdání žádosti je 31. 10. 2024.

Grémium Cooperatia PHIL posuzuje žádosti v přibližně 14denním intervalu, vyhodnocení proběhne taktéž do přibližně 14 dnů.

O žádostech podaných v průběhu letních měsíců bude rozhodnuto začátkem září, pokud se nebude jednat o urgenci.

Žádosti o finanční podporu projektů a záměrů, které mají být projednány urgentně, doporučujeme proto podat co nejdříve.


Více informací spolu s podrobným způsobem podání žádosti, požadavky a formuláři k vyplnění žádosti naleznete na stránce výzvyApplications are open to both academic staff at FS UK who are part of the Cooperatio PHIL programme, and PhD students who are part of Cooperatio PHIL (students application must also include written evidence of support from their supervisor).

Applications are submitted on an ongoing basis. The deadline for submitting the last application is 31st October 2024.

The Cooperatio PHIL Board will consider applications at an interval of approximately 14 days, and the evaluation will also take place within approximately 14 days.

Applications submitted during the summer months will be decided at the beginning of September, unless they are urgent.

Applications for funding for projects and projects to be considered urgently are therefore recommended to be submitted as soon as possible.


.For more information, along with detailed application process, requirements and forms to complete, please visit the Call page.

Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Oddělení pro vědu a výzkum

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty

E-mail:
Jak k nám