Repozitář publikační činnosti UK

Repozitář publikační činnosti slouží ke zpřístupnění plných textů výsledků vědy a výzkumu na Univerzitě Karlově, jeho vznik a funkci zakotvuje opatření rektora č. 40/2021 (Evidence tvůrčí činnosti, projektů a zaměstnaneckých mobilit na Univerzitě Karlově), především Část VII.


Uložení a zpřístupnění výsledku (autoarchivace) v Repozitáři publikační činnosti UK je pro zaměstnance i studenty UK dobrovolné. Zpřístupnění plných textů výsledků výzkumu ale může být jednou z podmínek k uznání financování výzkumných projektů. Výsledky svých výzkumů mohou do Repozitáře vkládat všichni zaměstnanci a studenti UK, kteří chtějí nebo potřebují publikovat v režimu open access. Podrobné informace o způsobech publikování v režimu open access jsou k dispozici na stránkách Centra pro podporu Open Science.


Zpřístupnění plného textu výsledku výzkumu v Repozitáři probíhá prostřednictvím modulu OBD v IS Věda. Po nahrání plného textu do záznamu výsledku v modulu OBD proběhne kontrola údajů koordinátorem open access, výsledek je následně přenesen do Repozitáře. Výsledek do modulu OBD vkládá autor výsledku nebo osoba jednající v zastoupení autora, například fakultní správce evidence výsledků. Pro zpřístupnění výsledku v Repozitáři je zapotřebí dodržet licenční podmínky vydavatele (v případě již vydaného výsledku) a zároveň zajistit souhlas všech spoluautorů se zveřejněním (prostřednictvím formuláře pro udělení souhlasu).


Bodový návod a doplňující informace k uložení i zpřístupnění výsledků poskytují stránky Repozitáře.


Centrum pro podporu Open Science připravilo podrobné metodické materiály:Detailnější shrnutí Repozitáře (včetně kontaktů) lze najít na stránkách Centra.
Poslední změna: 11. listopad 2022 10:38 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Oddělení pro vědu a výzkum

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty

E-mail:
Jak k nám