• Aktuality

Aktuality

17. května 2024

Cooperatio LITE / MCOM - vyhlášení 1. kola výzvy k předkládání žádostí o podporu vědecké a tvůrčí činnosti

K dnešnímu dni bylo vyhlášeno 1. kolo výzvy k předkládání žádostí o podporu vědecké a tvůrčí činnosti v rámci Cooperatia Literatura a Média a komunikace (LITE / MCOM).

Žádosti mohou zasílat jak akademičtí pracovníci a pracovnice FHS UK, kteří jsou součástí programu Cooperatio LITE / MCOM, tak studenti a studentky doktorských studijních programů, kteří jsou součástí Cooperatio LITE / MCOM (součástí jejich žádosti musí být také písemný doklad podpory jejich školitele či školitelky).


Nejzazším termínem k odevzdání žádosti je 14. června 2024.


Více informací spolu s podrobným způsobem podání žádosti, požadavky a formuláři k vyplnění žádosti naleznete na stránce výzvy.We´d like to inform you, that the 1st round of the Call for Applications for support for scientific and creative activities within the framework of the Cooperatio Literature and Media and Communication (LITE / MCOM) is opened.

Applications are open to both academic staff at FS UK who are part of the Cooperatio MCOM programme, and PhD students who are part of Cooperatio MCOM (students application must also include written evidence of support from their supervisor).


The latest date for submission of the application is 14. 6. 2024.


For more information, along with detailed application process, requirements and forms to complete, please visit the Call page.  


Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Oddělení pro vědu a výzkum

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty

E-mail:
Jak k nám