• Aktuality

Aktuality

14. května 2024

Cooperatio HIST - vyhlášení průběžné výzvy předkládání žádostí o podporu vědecké a tvůrčí činnosti

K dnešnímu dni byla vyhlášena průběžná výzva k předkládání žádostí o podporu vědecké a tvůrčí činnosti v rámci Cooperatia Historie (HIST).

Žádosti mohou zasílat jak akademičtí pracovníci a pracovnice FS UK, kteří jsou součástí programu Cooperatio HIST, tak studenti a studentky doktorských studijních programů, kteří jsou součástí Cooperatio SOAS (součástí jejich žádosti musí být také písemný doklad podpory jejich školitele či školitelky).


Žádosti se předkládají průběžně. Nejzazším termínem k odevzdání žádosti je 31. 10. 2024.

O rozhodnutí podpoření/nepodpoření/zatímním odložení záměru k financování budou žadatelé informováni vždy k 25. dni měsíce (s výjimkou letních prázdnin).


Více informací spolu s podrobným způsobem podání žádosti, požadavky a formuláři k vyplnění žádosti naleznete na stránce výzvy.


We´d like to inform you, that the ongoing Call for Applications for support for scientific and creative activities within the framework of the Cooperatio History (HIST) was opened.

Applications are open to both academic staff at FS UK who are part of the Cooperatio SOAS programme, and PhD students who are part of Cooperatio HIST (students application must also include written evidence of support from their supervisor).


Applications are submitted on an ongoing basis. The deadline for submitting the last application is 31st October 2024.

You will be informed about the resolution of funding of your project on the 25th day of each month (with the exception of the Summer holiday).


For more information, along with detailed application process, requirements and forms to complete, please visit the Call page.  


Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Oddělení pro vědu a výzkum

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty

E-mail:
Jak k nám