Minigranty 4EU+

Každoročně je otevřena výzva pro podání žádosti o finanční podporu (minigranty) v rámci spolupráce mezi univerzitami 4EU+.


Finanční podporu lze využít k podpoře výzkumných projektů, včetně podpory výzkumu, cestovného, zorganizování konference/workshopu či přípravného projektového setkání, podpory výměny doktorandů či postdoků, krátkodobých stáží v rámci výzkumných týmů, vytváření společných materiálů podporujících virtuální mobilitu nebo jako finanční podporu pro zapojené osoby v přípravě projektu.


Podmínkou pro předložení žádosti za UK je zapojení minimálně dalších dvou z pěti možných partnerů ve 4EU+.


Podporované aktivity musí být v souladu s Mission Statement Aliance 4EU+ a musí oborově či tematicky odpovídat jedné ze 4 vybraných tematických oblastí (tzv. Flagships) Aliance 4EU+.


Žádosti se předkládají obvykle v únoru příslušného roku. Čerpání udělené finanční podpory musí být ukončeno do konce příslušného roku.


Již proběhlé výzvy:

Minigranty na podporu projektů 4EU+ v roce 2020

Minigranty na podporu projektů 4EU+ v roce 2021

Minigranty na podporu projektů 4EU+ v roce 2022
Poslední změna: 27. duben 2022 15:52 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Oddělení pro vědu a výzkum

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty

E-mail:
Jak k nám