4EU+

Aliance 4EU+ spojuje šest významných evropských univerzit: Univerzitu Karlovu, Heidelberg Universität, Sorbonne Université, Uniwersytet Warszawski, Università degli Studi di Milano a Københavns Universitet. Členské instituce aliance 4EU+ zahájily strategickou spolupráci v roce 2017; aliance formálně vznikla v březnu 2018 jako všeobecné partnerství pro rozvoj nové kvality spolupráce ve výzkumu, inovacích, vzdělávání a službách a pro vytvoření vhodné platformy k zajištění volného pohybu studentů, akademických a administrativních pracovníků i myšlenek, a také pro sdílení infrastruktur.


S ohledem na současné klíčové globální výzvy se spolupráce ve vědě a vzdělávání v rámci aliance 4EU+ soustředí na čtyři multidisciplinární vlajkové lodě, tzv. Flagships:

1. Zdraví a demografické změny v městském prostředí;

2. Evropa v měnícím se světě: Porozumění a zapojení společností, ekonomik, kultur a jazyků;

3. Transformování vědy a společnosti prostřednictvím pokroku v oblasti informačních, výpočetních a komunikačních technologií;

4. Biodiverzita a udržitelný rozvoj


Více informací o 4EU+ je možné nalézt na webových stránkách aliance.


Aktuální informace o některých příležitostech:

- Studenti a zaměstnanci Univerzity Karlovy mají v rámci svého členství v alianci 4EU+ možnost na platformě Coursera bezplatně absolvovat dva kurzy (v ENG) zakončené certifikátem: „European Citizenship – Development, Scope, and Challenges“ a „Data Literacy - What is it and Why Does it Matter?“, více zde

- Stále probíhá série online workshopů „Open for you! An introduction series to open science“, více zde

- Do poloviny září 2022 má Evropské centrum příležitost podpořit mobility za účelem navázání kontaktů a rozvíjení spolupráce ve vzdělávání i výzkumu v rámci Aliance 4EU+. Zájemce prosíme o vyplnění Žádosti o finanční podporu mobility a její zaslání na adresu a .


Akademický koordinátor projektu 4EU+ na FHS UK:

Mgr. Jakub Marek, Ph.D.,


Administrativní koordinátor: Ing. Jana Klopfštocková,

Poslední změna: 27. duben 2022 15:57 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Oddělení pro vědu a výzkum

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty

E-mail:
Jak k nám